امروز ۰۲ / بهمن / ۱۳۹۷
MENUMENU

بازدید از آسایشگاه خیریه علی ابن ابی طالب شبستر

جمعی از اعضای هیات رئیسه و اعضای تیم اجرائی خانه  روانشناسان، مشاوران و حرف یاورانه استان آذربایجان شرقی به همراه جمعی از دانشجویان مقطع ارشد مشاوره دانشگاه آزاد شبستر به مناسبت هفته بهداشت روان پنج شنبه ٢٠ مهر از آسایشگاه خیریه علی ابن ابی طالب شهرستان شبستر بازدید به عمل آوردند.

( گروه آموزشی – علمی خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه استان آذربایجان شرقی ) 

۰ پاسخ به "بازديد از آسايشگاه خيريه علي ابن ابي طالب شبستر"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X