امروز ۰۲ / بهمن / ۱۳۹۷
MENUMENU

دیدار از موسسه خیریه فیاض بخش تبریز

سرپرست و تیم اجرایی خانه روان شناسان و مشاوران استان آذربایجان شرقی به همراه جمعی از روان شناسان و مشاوران استان آذربایجان شرقی از موسسه خیریه  فیاض بخش تبریز، مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان،  معلولان جسمی و ذهنی به مناسبت هفته بهداشت روان در روز شنبه ۲۲ مهر بازدید به عمل آوردند.

هدف از این بازدید یاد کردن از افراد با نیازهای جسمی و روانی ویژه و ضروری و در صورت امکان انجام مداخلات روانشناسی و مشاوره و همچنین فرصتی مناسب برای دانشجویان این رشته تا از نزدیک با طیفی از بیماری های روانی به خصوص عقب ماندگی روانی آشنا شوند. 

در این برنامه از بخش های مختلف موسسه اعم از بخش سالمندان، بخش زنان با معلولیت های جسمی و ذهنی خفیف ( تربیت پذیر)، بخش کودکان دارای عقب ماندگی های شدید ذهنی و جسمی دیدن شد. مسئولین و روانشناسان بخش های مختلف توضیحاتی را در رابطه با بیماران مربوطه همان بخش به اعضا ارائه کردند. 

آقای دکتر کریمی ثانی سرپرست خانه روانشناسان و مشاوران استان ضمن ارزشمند شمردن این بازدید فرمودند: ” بخاطر سپردن افراد با نیازهای ویژه و کمک به موسسه از اهداف اصلی این بازدید بود. ” و همچنین خواستار توسعه و گسترش این بازدیدها و کمک رسانی ها از سوی جامعه روانشناسی و مشاوره شدند.

تهیه تنظیم : فریده احمدی 

( گروه آموزشی – علمی خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه استان آذربایجان شرقی )

۰ پاسخ به "ديدار از موسسه خيريه فياض بخش تبريز"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X