امروز ۲۸ / اسفند / ۱۳۹۷
MENUMENU

تشکیل جلسه هیئت رئیسه استان البرز

سومین جلسه خانه روانشناسان، مشاوران و حرف یاورانه استان البرز در سال جاری با حضور رئیس، اعضای هیئت رئیسه و تیم اجرایی تشکیل شد.محور اصلی این جلسه بحث در مورد برنامه های مصوب سال جاری بود که در ادامه هر یک از اعضا پیشنهادات خود رو در باب غنی تر شدن برنامه های خانه در استان البرز ارائه کردند.
در پایان هم اعضا احکام خود را از جناب آقای دکتر بلیاد ریاست محترم خانه روانشناسان، مشاوران و حرف یاورانه استان البرز دریافت کردند.

تیر ۲۵, ۱۳۹۷

۰ پاسخ به "تشکیل جلسه هیئت رئیسه استان البرز"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد