امروز ۰۵ / فروردین / ۱۳۹۸
MENUMENU

سرپرست استان ایلام


سوابق تحصیلی

ردیف

مدرک

رشته

گرایش

مدت

معدل دوره

آغاز

اتمام

 

۱

کارشناسی

روان شناسی

عمومی

۱۳۷۸

۱۳۸۲

۱۵٫۷۳

۲

کارشناسی ارشد

روان شناسی

عمومی

۱۳۸۲

۱۳۸۴

۱۷٫۸۴

۳

دکترای تخصصی

روان شناسی

عمومی

۱۳۸۷

۱۳۹۱

۱۸٫۳۳

  

سوابق اجرایی

  

ردیف

عنوان

شماره ابلاغیه

زمان

آغاز

اتمام

۱

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

 

۱۳۹۳

تاکنون

۲

معاون آموزش و دانشجوییدانشگاه علوم و تحقیقات  ایلام

 

۱۳۹۰

تا کنون

۳

مدیر گروه روانشناسی  کارشناسی ارشد  دانشگاه علوم و تحقیقات  ایلام

 

۱۳۸۹

تا کنون

۴

مدیر  آموزش دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

 

۱۳۸۹

۱۳۹۰

۵

مدیر گروه روانشناسی  دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

 

۱۳۸۷

تا کنون

۶

عضو ستاد شاهد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

 

۱۳۸۹

تا کنون

۷

دبیر علمی همایش منطقه ای پیشگیری اولیه از اعتیاد

 

۱۳۸۹

 

۸

عضو شورای تحقیقات و پژوهش آموزش و پرورش

 

۱۳۸۹

تا کنون

۹

عضو شورای تحقیقات و پژوهش مرکز اسیب های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام

 

۱۳۹۱

تا کنون

۱۰

عضو علمی همایش ملی شخصیت و زندگی نوین دانشگاه ازاد واحد سنندج

 

۱۳۹۱

۱۱

عضو علمی همایش ملی دانشگاه،آسیب های روانشناختی و راهکارها-دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

۱۳۹۱

—-

۱۲

عضو شورای انتشارات  دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

 

۱۳۹۱

—-

۱۳

دبیرکمیته انتظامی اساتید دانشگاه آزاداسلامی واحدایلام

 

۱۳۹۱

تاکنون

۱۴

عضوکمیته انضباطی منطقه۲۲

 

۱۳۹۲

تاکنون

۱۵

دبیر و مشاور مدارس استان ایلام

 

۱۳۷۵

۱۳۸۵

۱۶

سرگروه توانبخشی مدارس استثنایی ایلام

 

۱۳۸۰

۱۳۸۳

۱۷

عضو علمی همایش ملی دانشگاه،اقتصاد مقاومتی و راهکارها-دانشگاه ازاد ایلام

 

۱۳۹۳

۱۳۹۳

۱۸

عضو کمیته علمی همایش ملی”اقتصاد مقاومتی: چالشها و راهکارهای پیش رو”

 

۱۳۹۳

۱۳۹۳

۱۹

عضو کمیته آموزشی دانشگاههای آزاد استان ایلام

 

۱۳۹۳

۱۳۹۳

۲۰

عضو کمیته دانشجویی دانشگاههای آزاد استان ایلام

 

۱۳۹۳

۱۳۹۳

۲۱

عضو ستاد اجرایی استانی طرح شهاب

 

۲۰/۵/۹۳

تا کنون

۲۲

 

عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی استان ایلام

۱۵۲/ه/د

۱۳/۲/۹۳

تا کنون

۱۳/۲/۹۳

۲۳

 

 

نائب رئیس کار گروه برنامه­ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

۹۴۵۰/د

۲۹/۷/۹۳

تا کنون

۲۹/۷/۹۳

۲۴

 

رئیس شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

۹۳۸۷/د

۲۸/۷/۹۳

تا کنون

۲۸/۷/۹۳

۲۵

 

دبیر شورای پژوهش و فناوری استان ایلام

۸۷۱/م ه

۱۶/۷/۹۳

تا کنون

۱۶/۷/۹۳

۲۶

 

عضو شورای راهبردی برنامه­ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

۸۶۸/م ه

۱۶/۷/۹۳

تا کنون

۱۶/۷/۹۳

۲۷

عضو ستاد هفته پژوهش و فناوری

۸۶۱/م ه

۱۵/۷/۹۳

تا کنون

۱۵/۷/۹۳

۲۸

عضواصلی هیات بدوی تخلفات انتظامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلام

۱۳۵۴۷/د

۲۹/۱۱/۹۱

 

۲۹

عضوشورای آموزش دانشگاه آزاد واحد ایلام

۴/۸۵۰-ت

۱۵/۱۱/۹۰

 

۳۰

عضوکمیته هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلام

۵۳۵۴/دپ

۱۷/۸/۹۱

 

۳۱

نماینده اساتیدمشاور و عضو اصلی ستاد شاهد و ایثارگردانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

۵۵۹۹/د

۵/۵/۹۰

 

۳۲

عضو شورای فرهنگی دانشگاه ازاد اسلامی واحد ایلام

۳۸۳۹/ع/ت

۱۱/۱۰/۹۱

 

۳۳

عضو شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

۲۲۱۲/ع/ت

۵/۷/۹۱

 

۳۴

دبیر ستاد اجرایی هفته پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد واحد ایلام

۹۹۶۰/د

۶/۸/۹۳

 

۳۵

مسئول کمیته خدمات علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

۱۰۲۷/م ه

۱۹/۸/۹۳

 

۳۶

رئیس شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

۱۰۹۳/م ه

۵/۹/۹۳

 

۳۷

عضو شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام

۶۴/۳۶۳۶۵

۶/۱۰/۹۳

 

۳۸

سرپرست حوزه معاونت پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

۵۰۵۲/د

۱۸/۵/۹۳

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

عنوان

مقطع

دانشگاه

مدت تدریس

آغاز

اتمام

۱

روان شناسی عمومی- ارزیابی شخصیت- آمار توصیفی و استنباطی- آسیب  شناسی روانی- روانشناسی تربیتی

کارشناسی

پیام نور

۱۳۸۳

۱۳۸۶

۲

روان شناسی عمومی- روانشناسی تربیتی- آمار توصیفی و استنباطی

کارشناسی

آزاد ایلام

۱۳۸۶

تاکنون

۳

نظریه های شخصیت-کودکان استثنایی

کارشناسی

تربیت معلم

۱۳۸۷

۱۳۸۹

۳

روان شناسی عمومی ارزیابی شخصیت- نظریه های شخصیت-کودکان استثنایی

کارشناسی ارشد

علوم و تحقیقات

۱۳۸۹

تاکنون

برگزاری کارگاه(مدرس)

ردیف

عنوان

مکان

سال

۱

کارگاه آموزشی کارکنان آموزش و پرورش استان ایلام در حوزه روانشناسی و تربیت

آموزش و پرورش استان ایلام(بیش از ۵۰۰ ساعت) برای مشاوران و معلمان

۷-۱۳۸۴

۲

بهینه سازی روابط استاد و دانشجو

دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

۱۳۸۸

۳

روش تحقیق

دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

۱۳۸۸

۴

رسانه ها و ارتباطات

دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

۱۳۸۸

۵

مهارتهای تعلیم وتربیت۱

دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

۱۳۸۸

۶

مهارتهای تعلیم وتربیت۲

دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

۱۳۸۹

۷

مهارتهای تعلیم وتربیت۳

دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

۱۳۸۹

۸

مهارتهای یادگیری و فنون یادگیری

دانشگاه آزاد اسلامی ایلام

۱۳۹۰

۹

پیشگیری اولیه اعتیاد در نوجوانان

دانشگاه ایلام

۱۳۸۹

۱۰

پیشگیری اولیه اعتیاد با محور خانواده

دانشگاه ایلام

۱۳۹۰

۱۱

کارگاه برقراری ارتباط موثر

کارکنان بانک ملت استان ایلام

۱۳۹۰

۱۲

کارگاه پیشگیری اولیه از اعتیاد در خانواده

کارکنان کمیته امداد استان

۱۳۹۱

۱۳

کارگاه برقراری ارتباط موثر

کارکنان پایانه استان ایلام

۱۳۹۰

۱۴

برگزاری کارگاه شناسایی و راهکارههای مقابله با فشار روانی و استرس

کارکنان بانک صادرات استان ایلام

۱۳۹۱

۱۵

برگزاری کارگاه ارزیابی و سنجش آموزش دانشگاهها

اساتیددانشگاه باختر

۱۳۹۲

۱۶

کارگاه پیشگیری از اعتیاد مقدماتی

دانشگاه ایلام

۱۳۸۹

۱۷

آشنایی با درمان ذهن آگاهی مبتنی بر درمان شناختی (MBCT)

دانشگاه آزاد ایلامی واحد ایلام

۱۳۹۳

۱۸

آشنایی با مهارتهای زندگی با تاکید بر کنترل خشم

دانشگاه آزاد واحد ایلام

۱۳۹۳

۱۹

آشنایی با درمان شناختی رفتار درمانی (CBT)

دانشگاه آزاد واحد ایلام

۱۳۹۳

 

سوابق علمی

 (مقالات چاپ شده در مجلات ISI)

ردیف

عنوان

نوع ارائه

همکاران

تاریخ

۱

Comparative Study of Educational Status and Behavioral Disorder between Slow-learner and Normal Students of Ilam Province (2007-20

کنفرانس بین المللی روانشناسی و مشاوره

انتالیا-ترکیهمجلهProcedia social and behavioral sciences(ISI)

شهرام مامی، باقر آرایش

۲۰۱۰

۲

Prioritization role psychological factors in the process of popular participation groups to preserve, revival, develop and using natural resources

کنفرانس بین المللی روانشناسی و مشاوره

انتالیا-ترکیهمجلهProcedia social and behavioral sciences(ISI)

شهرام مامی، باقر آرایش

۲۰۱۰

۳

The relationship between the four parenting styles(Authoritative, Permissive, Authoritarian, neglhgent) creativity in teens

Reef Resources Assessment and Management Technical Paper(ISI)

شهرام مامی، مجتبی شاهی وند

RRAMT 2014-VOL. 40.2014,1

۴

THE EFFECTIVENESS OF COGNITIVE-BEHAVIOURAL TEACHING ON HAPPINESS AND LIFESA ACTION OF THE STUDENTS OF ILAM PAYAM-E NOUR UNIVERSITY

International journal of current life Sciences – vol.4, Issue,5,pp.2499-2502, june, 2014(ISI)

 

June 2014

۵

BETWEEN ORGANIZATIONAL CLIMATES OF PRESCHOOL CENTRES WITH THE

DEVELOPMENT OF SOCIAL SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN

International Journal of Current Life Sciences – Vol.4, Issue, 6, pp.2277-2279, June, 2014(ISI)

 

June 2014

۶

 

Factors Affecting Mental Health of Young People in Ahwaz City, Iran

 

Applied mathematics in Engineering, Management and Technology 2014 The special issue in Management and Technology:1135-1142(ISI)

 

Jun. 2014

۷

Investigating the Mental Health of the Staff Working in Petrochemical Company of Ilam

 

European Online Journal of Natural and Social Sciences 2014; vol.3, No.2, pp. 337-343

ISSN 1805-3602(ISI)

باقر آرایش، شهرام مامی

۲۰۱۴

۸

Relation Between Spiritual Intellect and Exciting Intellect With Identity Styles Among Teenagers of Ilam City

Advances in Environ mental Biology (ISI) & IF

 

شهرام مامی، صفورا قاسمی، خدیجه مهدی­زاده، آزاده روزدار

 

۹

Effectiveness self learning Verbal On improving the social adjustment of children with conduct disorder

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences

زهرا جواهری، رضا ولی­زاده، جهانشاه محمدزاده، کبری جواهری

Appl.Environ. Biol. Sci., 2014

۱۰

Study the Psychological Involvements in Medical Following and Therapy of Diseases and Health Rising

Advances in Environmental Biology

ISSN-1995-0756 EISSN-1998-1066

فاطمه نیکبخت، شهرام مامی

۲۰May 2014

 

۱۱

Relationship between depression and social phobia amongst the prisoners of darehshhr jail

International Journal of psychology and behavioral Research. Vol. 2(4)

شهرام مامی، مجتبی شاهی­وند

۲۰۱۳

۱۲

The relationship between religious orientation, self-actualization, anxiety and sleep, couples Ilam

Journal of Applied Environmental and Biological Sciences

شهرام مامی، شعله حمدحیدری، مژگان میراب زاده، شراره حمدحیدری

۲۰۱۴

۱۳

Study the Relationship between new Personality Traits and Job- Family Conflict among Employees in Organization of Education and Nutrient in Ilam city of Iran

Advances in Environmental Biology, 8(9) Special 2014, Pages: 737-739

شهرام مامی، نوری رحیم­پور، صغری حاجی

۲۰۱۴

۱۴

Study validity program of combining involvement of knowing behavioral (CBT) and empowerment skills among children that suffer from autism in western areas of Iran

Advances in Environmenta Biology 8(12) special issue 2014.

 

شهرام مامی، فرشته رجب­پور، مریم اعتقادی

۲۰۱۴

۱۵

Relation between perfectionism and metacognition to Psychological Outcomes in Persons who exposed to Mental – Obsessive Disorder

Advances in Environmenta Biology

Issn-1995-0756 EISSN-1998-1066

شهرام مامی، منا سبزی

۱۷ نوامبر ۲۰۱۴

و-۲ (مقالاتچاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی وISC)

ردیف

عنوان

نوع ارائه

همکاران

تاریخ

۱

بررسی رابطه عزت نفس ، خودپنداره و افسردگی با بی اشتهایی روانی و پراشتهایی روانی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی ایلام

مقاله چاپ شده در مجله علمی پژوهشی دانش و پژوهش در روانشناسی دانشگاه خوراسگان اصفهان.

علیرضا حیدری، غلامرضا پاشا، شهرام مامی، سید حمید آتش پور

۱۳۸۴

۲

بررسی ارتباط سیمایه بالینی و همبسته های جمعیتی آن در دانشجویان

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلامعلمی پژوهشیISC

ستار کیخاونی- حمیرا سلیمانژاد-شهرام مامی

۱۳۹۰

۳

پیش بینی مدل گرایش به اعتیاد مبتنی بر عوامل شخصیتی(NEO) و متغیر میانجی سلامت روانشناختی

 

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلامعلمی پژوهشیISC

شهرام مامی، حسین احدی، فرح نادری، میرصلاح الدین عنایتی، محمدمهدی مظاهری

۱۳۹۱

۴

بررسی نقش جنسیت در مهارت های چهارگانه هوش هیجانی

مجله دانشگاه علوم پزشکی اصفهان(تحقیقات نظام سلامت) علمی پژوهشیISC

شهرام مامی، زینب محمدبیگی

۱۳۹۲

۵

The Effectiveness of Consciousness Raising Training an Reducing Anxiety and Depression: A case study of ilam high schools

مجله علمی پژوهشی ISC

(International journal of advanced biological and biomedicd research)volume2,Issuel,2014:161-169

 

۱۳۹۲

۶

The Relationship between Social Phobia and Depression among Dareshahr City Prisoners

International journal of psychology and Behavioral Research

ISSN2322-4002

ISC

شهرام مامی، مجتبی شاهی وند

۱۳۹۲

۶

هنجاریابی مقیاس سنجش حافظه کاری کودکان پنج تا ۱۱ ساله شهر ایلام

تازه های علوم شناختی (علمی – پژوهشی)

جهانشاه محمد زاده ،شهرام مامی،نگارفریادیان ،حمیدرضاعریضی

بهار ۱۳۹۳

۷

مقایسه تأثیر نوع زایمان بر کیفیت زندگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهرهای ایلام و ایوان در سال ۱۳۹۲

مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد/دوره ۱۶/شماره ۲

 

خرداد و تیر ۹۳

۱۱

Effectiveness of teaching learning staregies (cognitive metacogitive cognitive and metacognitive)inHighschool students ( stady Group consisted of students from the city of

journal of& social  humanities volum3 Issue2 february 2015

 

february 2015

۱۲

Evaluation of the Relation of Metacognition with Educational Progress in High School Students in the City of ilam

Journal of Social Issues & Humanities, Volume3, Issue3, March 2015 issn 2345-2633

 

شهرام مامی، احمد کمربیگی، بهروز محمودی

March 2015 issn 2345-2633

۱۳

رابطه تاب آوری با گرایش به اعتیاداز طریق نقش میانجی سلامت روانشناختی در دانش­آموزان دختر

مجله علمی پژوهشی زن و فرهنگ

شهرام مامی، حسن احدی، فرح نادری، میر صلاح الدین عنایتی

۱۳۹۱

۱۴

The relationship between happiness and attachment with God and the perceived stress in the students of Payam-e Nour University, Sarableh

International J.Soc. Sci. & Education

June-2014 Vol.4 (Special Issue), ISSN: 2223-4934 E and 2227-393X Print

شهرام مامی، زلیخا ماهیگیر

June-2014

۱۵

Investigating the relationship of social-effective adjustment and self-efficiency beliefs with text anxiety in high school students

International J.Soc. Sci. & Education

June-2014 Vol.4 (Special Issue), ISSN:2223-4934 E and 2227-393X print

شهرام مامی، ملیحه ترابیده

June-2014

۱۶

Effect of life skills on Aaaertiveness, Interpersonal Relations and Self-esteem of Indistinct Boys

ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY

ISSN 1995-0756

شهرام مامی، افسانه همتی

۲۰۱۴-۰۷-۱۹

۱۷

Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ilam City, Iran

ISSN 2322-424X

International journal of Management and HUMANITY sCIENCES

شهرام مامی، زهرا محسنی

۰۶٫۰۱٫۲۰۱۴

۱۸

Effect of assertiveness training on decrease aggression in children

 

ISSN:2345-2633

Journal of Social Issues & Humanities

شهرام مامی، مژگان ملکی، زهره بختیاری

۵ july, 2014

۱۹

بررسی میزان افسردگی در پرستاران بیمارستانهای دولتی شهرستان ایلام عوامل مرتبط با آن

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام/دوره ۲۲

شهرام مامی، کیومرث مهدیان، زهره داودیان

۱/۱۲/۹۲

۲۰

بررسی رابطه میات تیپ شخصیتی با میزان اعتماد به نفس در بین دانشجویان دختر خوابگاه زینب دانشگاه لرستان

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام/دوره ۲۲

فروزان نظرزاده ،شهرام مامی،مسعود نظر زاده

مرداد ۹۳

(مقالات چاپ شده در مجلات علمی – ترویجی)

ردیف

عنوان

نوع ارائه

همکاران

تاریخ

۱

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان زن فارماندهی انتظامی استان ایلام

فصلنامه دانش انتظامی ایلام-نشریه فرماندهی انتظامی ایلام(سال اول/شماره سوم/پاییز۱۳۹۱)

شهرام مامی، نسرین نجفی

۱۳۹۱

۲

بررسی تاثیر گذاری ویژگی های شخصیتی مخدر دانش آموزان در گرایش به مواد

فصلنامه علمی-تخصصی دانش انتظامی کرمانشاه

 

۱۳۹۲

۳

رابطه هوش هیجانی و هوش متعارف با سلامت روان دانشجویان  دانشگاه ازاد ایلام

فصلنامه علمی- تخصصی پژوهشهای علوم انسانی دانشگاه اصفهان

شهرام مامی، اسدالله وحیدی

۱۳۹۲

۴

بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان زن فرماندهی انتظامی استان ایلام

فصلنامه علمی-تخصصی دانش انتظامی ایلام

 

۱۳۹۲

۵

بررسی علل روانی گرایش مفرط دانش آموزان دختر دبیرستان های ایلام به تحصیل در رشته تجربی

فصلنامه علمی-ترویجی فرهنگ ایلام

شهرام مامی، عباس امیدی

۱۳۹۲

۶

عوامل مؤثر در پرخاشگری افراد و راههای مقابله با آن

فصلنامه پژوهش های علوم انسانی دانشگاه اصفهان

شهرام مامی، مصطفی نادری

۱۳۹۲

۷

مطالعه ارتباط بین باورهای غیرمنطقی و امید به زندگی افراد جامعه و راهکارهای مقابله با آن

فصلنامه پژوهش های علوم انسانی دانشگاه اصفهان

مصطفی نادری

۱۳۹۲

 

۸

مطالعه ارتباط بین باورهای غیرمنطقی و امید به زندگی افراد جامعه و راهکارهای مقابله با آن

دانشگاه اصفهان – پژوههای علوم انسانی(علمی – تخصصی) سال پنجم شماره ۳۰

شهرام مامی، مصطفی نادری، مرتضی نادری

اسفند ۱۳۹۲

۹

عوامل مؤثر در پرخاشگری افراد و راه‏های مقابله با آن

دانشگاه اصفهان – پژوههای علوم انسانی(علمی – تخصصی)سال پنجم شماره ۳۱

شهرام مامی، مصطفی نادری، مرتضی نادری

اسفند ۱۳۹۲

۱۰

اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر حل مساله و خود کارآمدی دانش آموزان در درس ریاضی

مجله دست آوردهای روانشناختی دانشگاه شهید چمران اهواز

شهرام مامی ،نصرت ناصری ،فاطمه ویسی

تیر۹۳

 (مقالات و شرکت در همایش­ها­ و کنفرانس­های بین ­المللی)

ردیف

عنوان

نوع ارائه

همکاران

تاریخ

۱

The relationship between parenting style and 5 in adolescents

ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

سعیده درویشی، ستار کیخاونی، خاطره اکبری، مریم شهبازی، گیتی شهبازی

۱۳۹۲

۲

The relationship between parenting styles and trends in adolescent drug

ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

شهرام مامی، ستار کیخاونی، گیتی شهبازی، خاطره اکبری، سعیده درویشی، مریم شهبازی

۱۳۹۲

۳

Comparison of Social Adjustment Mothers of Children with Educable Mentally Retarded and Normal Students in Elementary Schools in Academic year 90-91

ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران

خاطره اکبری، شهرام مامی، ستار کیخاونی، سعیده درویشی، مریم شهبازی، زاهد قیاسی، گیتی شهبازی

۱۳۹۲

۴

بررسی رابطه عزت نفس و ابزار وجود و متغیرهای جهت شناختی با معرف سیگار بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام

سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری

فریده موسوی

۱۳۹۲

۵

بررسی رابطه بین چهار سبک فرزند پروری(قاطع، آسان گیر، سخت گیر، مساحمه کار) با خلاقیت در نوجوانان

سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری

سعیده درویشی، شهرام مامی، ستار کیخاونی، خاطره اکبری

۱۳۹۲

۶

بررسی مقایسه ای سلامت روان و مهارت های مقابله ای در زنان مطلقه و زنان دارای همسر شهر ایلام

سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری

الهام رستمی، شهرام مامی

۱۳۹۲

 

۷

بررسی رابطه مؤلفه های هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره پیش دانشگاهی شهر ایلام

اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی(با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی (با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)

 

۲۴و۲۵بهمن ۱۳۹۲

۸

تأثیر نقاشی درمانی بر عدم تمرکز کودکان بیش فعال پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر

سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری

 

۹اسفند۱۳۹۲

۹

بررسی رابطه آسیب پذیری در برابر مصرف مواد،با مهارتهای مقابله ای در برابر تنیدگی و سلامت روان شناختی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای استان ایلام

کنفرانس بین المللی کشور ارمنستان(ایروان)

The first international scientific- research conference of Iranian students

 

۲۰۱۱

۱۰

Comparison of academic performance and social adjustment of students to use the computer games and other students in primary and middle schools of Ilam province

 

کنفرانس بین المللی روان شناسی تربیتی

استانبول-ترکیه

شهرام مامی

۲۰۱۱

۱۱

Comparing the efficacy of cognitive therapy and assertiveness training on social anxiety and self-esteem of female students without parents kermanshah

International Nursing & Midwifery Conference on Health and Wellbeing

صفاءالدین همتی نژاد، شهرام مامی، روح­الله جعفری، معصومه فرانک

 

۱۲

تجزیه و تحلیل تأثیر هوش هیجانی و هوش معنوی بر ارتقاء نوآوری سازمانی در مدیران و معاونین ابتدایی آموزش و پرورش ایلام

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری

شهرام مامی

۷آبان ۱۳۹۳

۱۳

اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری بر افسردگی و بهزیستی روانشناختی زنان مطلقه

کنفرانس بین المللی اقتصاد-مدیریت-حسابداری و علوم اجتماعی

شهرام مامی ،فریده نارنجی ،فرخنده ملک زاده

۳۱خرداد ۹۳

۱۴

The relationship between happiness and attachment with gof perceived strees in the student of payame-noar university ,sarableh

کنفرانس بین المللی اقتصاد-مدیریت-حسابداری و علوم اجتماعی

شهرام مامی ، زلیخا ماهیگیر

۳۱خرداد ۹۳

۱۵

Investigating the relationship of social-effective adjustment and self-efficiency beliefs with text anxiety in high school student

کنفرانس بین المللی اقتصاد-مدیریت-حسابداری و علوم اجتماعی

شهرام مامی ،ملیحه ترابیده

۳۱خرداد ۹۳

 

 (مقالات و شرکت در همایش­ها و کنفرانس­های ملی)

ردیف

عنوان

نوع ارائه

همکاران

تاریخ

۱

بررسی رابطه افکار خودکشی با سلامت روان و وضعیت اقتصادی اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه شهر ایلام

همایش ملی خودکشی ایلام

 

۱۳۸۸

۲

بررسی رابطه باورهای مذهبی و سلامت روان با اندیشه پردازی خودکشی در دانشجویان  دختر و پسر دانشگاه های استان  ایلام  در سال تحصیلی ۸۹-۸۸

همایش ملی یافته های نوین

روانشناسی اهواز

دکتر شهرام مامی، دکتر جهانشاه محمدزاده

 

۱۳۸۸

۳

رابطه سلامت روان با اندیشه خودکشی در دانشجویان

پنجمین سمینار سراسری بهداشت روان معاونت دانشجویی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری  تهران

 

۱۳۸۹

۴

رابطه سلامت روان  و ویژگی شخصیتی پنج عاملی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

اولین همایش ملی روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

شهرام مامی

اسفند ۱۳۹۰

۵

بررسی ارتباط سلامت روان با بهزیستی روان شناختی در میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد در سال ۱۳۹۱

نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین دانشگاه ازاد واحد سنندج

شهرام مامی، مرضیه منصوری، مریم حسن بیگی

خرداد- ۱۳۹۱

۶

بررسی رابطه بین کمال گرایی مثبت و منفی و خودپنداره دانش اموزان

نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین دانشگاه ازاد واحد سنندج

شهرام مامی، علیرضا قادری، زینب آقاسی زاده شعرباف

خرداد- ۱۳۹۱

۷

بررسی رابطه درون گرایی و برون گرایی و تاب آوری با فرسودگی شغلی در پرستاران زن بیمارستانهای دولتی شهر ایلام

نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین دانشگاه ازاد واحد سنندج

شهرام مامی، مرضیه منصوری، مریم حسن بیگی، کوروش سایه میری

خرداد- ۱۳۹۱

۸

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی پنج عاملی و رضایت زناشویی در دانشجویان

نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین دانشگاه ازاد واحد سنندج

شهرام مامی، الهام کرمی، ابراهیم محمدی

خرداد- ۱۳۹۱

۹

بررسی رابطه بین استرس و تیپ های شخصیتی A و Bدر بین دانشجویان دختر و پسر پیام نور ایوان

نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین دانشگاه ازاد واحد سنندج

شهرام مامی، ناهید ویسی

خرداد- ۱۳۹۱

۱۰

Examine theeffectiveness of cognitive-behavioral anger manafement to reduce anxiety among drug ilam camp

هفتمین کنگره ملی دانش اعتیاد

 

۱۳۹۲

۱۱

بررسی مقیاسهای عزت نفس ومهارتهای مقابله ای در زنان دارای همسرمعتاد و غیر معتاد در شهر ایلام

 

هفتمین کنگره ملی دانش اعتیاد

 

۱۳۹۲

۱۲

مقایسه ویژگی های شخصیتی دانش آموزان با نگرش مثبت و منفی به مواد مخدر

هفتمین کنگره ملی دانش اعتیاد

 

۱۳۹۲

۱۳

بررسی پیش بین اثراسترس ادراک شده و سبکهای مقابلهای بر درمان بامتادون درولع افراد مصرف کننده در شهر ایلام

هفتمین کنگره ملی دانش اعتیاد

 

۱۳۹۲

۱۴

بررسی رابطه ی نگرش مذهبی با سلامت روان در میان دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان ایوان

دومین همایش علمی بهداشت روانی و سبک زندگی اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

 

اسفند ماه ۱۳۹۲

۱۵

بررسی روانشناختی تاثیر زبان بومی و رسمی محیط دانشگاه بر ابعاد سلامت روان دانشجویان

اولین کنگره علوم تربیتی و اسیب های اجتماعی

شهرام مامی، نگار فریادیان، پریسا آسمند

خرداد ۱۳۹۳

۱۶

مقایسه سلامت روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی و عادی شهر ایلام

اولین کنگره علوم تربیتی و اسیب های اجتماعی

شهرام مامی، وحیده اسمعیلی­زاده

خرداد ۱۳۹۳

۱۷

بررسی مقایسه ای سبک زندگی و رفتارهای ارتقا دهنده سلامت با راهبردهای مقابله با استرس در زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر و زنان سالم شهر ایلام

اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم انسانی “سالن همایش­های صداو سیما”

 

شهرام مامی

۲۰خرداد ۹۳

۱۸

بررسی رابطه ساده و چندگانه خودکشی دختران با ویژگیهای شخصیتی و شیوه­های فرزندپروری مادران در شهر ایلام

کنفرانس ملی پژوهش­های نوین در علوم انسانی

شهرام مامی، نسرین نجفی

۱۳۹۲

 

 

 

۱۹

 

بررسی میزان پرخاشگری زنان قربانی همسر آزاری مراجعه کننده به پزشکی قانونی کرمانشاه

 

کنفرانس ملی پژوهش­های نوین در علوم انسانی

 

سیدعلی موسوی، شبنم نجفی برناجی، زهرا کیایی، رضوان عباسی، اعظم السادات موسوی

۱۳۹۳

۲۰

مقایسه سبک زندگی و بهزیستی روان­شناختی در میان خانواده­های دارای فرد معتاد با خانواده­های عادی شهر ایلام در سال ۱۳۹۲

کنفرانس ملی پژوهش­های نوین در علوم انسانی

مرضیه باقری، شهرام مامی، فتح الله محمدیان

۱۳۹۳

۲۱

بررسی رابطه­ای شیوه­های فرزندپروری و خلاقیت و سازگاری دانش­آموزان راهنمایی پسر شهرستان ایذه

کنفرانس ملی پژوهش­های نوین در علوم انسانی

شهرام مامی­، زهرا شیخ­زاده

۱۳۹۳

۲۲

بررسی مقایسه­ای سبک زندگی و رفتارهای ارتقادهنده سلامت با راهبردهای مقابله با استرس در زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر و زنان سالم شهر ایلام

کنفرانس ملی پژوهش­های نوین در علوم انسانی

شهرام مامی، مهشید­سادات رکنی

۱۳۹۳

۲۳

اثربخشی آموزش مهارت­های اجتماعی مبتنی بر گروه درمانی شناختی رفتاری بر درمان هراس اجتماعی دانشجویان دختر ساکن در خوابگاه الزهرا ایلام

کنفرانس ملی پژوهش­های نوین در علوم انسانی

شهرام مامی، مریم ولدبیگی، نسرین عباسی، الهام رستمی

۱۳۹۳

۲۴

مقایسه سبک زندگی و بهزیستی روان­شناختی در میان خانواده­های دارای فرد معتاد با خانواده­های عادی شهر ایلام

کنفرانش ملی پژوهش­های نوین در علوم انسانی

شهرام مامی

۲۰خرداد ۱۳۹۳

۲۵

وضعیت سلامت روان و اندیشه پردازی خود کشی در دانشجویان دختر و پسر

پنجمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان

شهرام مامی

۲۲ اریبهشت ۸۹

۲۶

تاثیر نقاشی درمانی بر بی قراری کودکان بیش فعال کم توان ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدایی شهر ایلام

اولین کنگره علوم تربیتی و آسیب های اجتماعی

خاطره اکبری ،قباد بهامین ،شهرام مامی

خرداد ۹۳

 طرحهای پژوهشی

ردیف

عنوان

محل اجرا

نوع فعالیت

تاریخ

۱

مقایسه وضعیت تحصیلی و اختلالات رفتاری در دانش آموزان دیرآموز و عادی مدارس ابتدایی استان ایلام

سازمان آموزش و پرورش استان ایلام

مجری

۱۳۸۴

۲

بررسی باورهای مذهبی وسلامت روان با اندیشه پردازی خودکشی در میان دانشجویان دانشگاه های استان ایلام(طرح پژوهشی)

دانشگاه ازادواحد ایلام

مجری(شهرام مامی، جهانشاه محمدزاده)

۱۳۸۸

۳

رابطه ویژگی­های شخصیتی پنج عاملی(NEO) و سلامت­روان با عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته­های مختلف تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایوان

مجری(شهرام مامی، عبدالعلی فارغی)

۱۳۸۹

۴

بررسی رابطه آسیب پذیری در برابر مصرف مواد،با مهارتهای مقابله ای در برابر تنیدگی و سلامت روان شناختی در دانشجویان دختر و پسر دانشگاههای استان ایلام

دانشگاه ازاد واحد ایلام

مجری

۱۳۸۹

۵

مقایسه ی عملکرد تحصیلی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان استفاده کننده از بازی های رایانه ای با سایر دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی استان ایلام

سازمان آموزش و پرورش استان ایلام

مجری

۱۳۸۹

۶

بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و سبک دلبستگی و گرایش به اعتیاد در دانش آموزان دوره متوسطه

ستاد مبارزه با مواد مخدر استان ایلام

مجری

در دست اجرا

۱۳۹۰

۷

پیش بینی گرایش به اعتیاد مبتنی بر عوامل روانشناختی در دانش آموزان دوره متوسطه

سازمان آموزش و پرورش استان ایلام

مجری

در دست اجرا

۱۳۹۱

۸

بررسی رفتارهای پرخطر سلامت روان در دانشجویان دانشگاههای استان ایلام

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات

مجری

در دست اجرا

۹

تحلیل جامعه شناختی انزوای اجتماعی در شهرایلام (رستم منتی)

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

ناظر

۲۶/۱۱/۹۲

۱۰

بررسی اختلالات روانشناختی در جوانان کانون اصلاح و تربیت و نوجوانان عادی شهر ایلام(دکترحمیدرضا کریم)

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

ناظر

۲۹/۶/۹۳

۱۱

ناظرطرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایلام۳۰۲۹/۵۲/۲۲ دکترستارکیخاوندی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

ناظر

۴/۱۲/۹۲

۱۲

داوری طرح های تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

داور

۲۵/۲/۹۱

 

کارگاه های تخصصی

ردیف

عنوان

مدت

محل برگزاری

سطح برگزاری

۱

روش تحقیق

۴  روز

ایلام

منطقه ای

۲

الگوهای برنامه ریزی و تدوین طرح درس

۴  روز

ایلام

منطقه ای

۳

شیوه های مقاله نویسی

۴  روز

ایلام

منطقه ای

۴

شیوه های پرورش خلاقیت

۴  روز

ایلام

منطقه ای

۵

روش تدریس

۴  روز

ایلام

منطقه ای

۶

ISI

۲ روز

ایلام

منطقه ای

۷

مهارتهای تعلیم و تربیت ۱

۴  روز

ایلام

منطقه ای

۸

مهارتهای تعلیم و تربیت ۲

۴  روز

ایلام

منطقه ای

۹

مهارتهای تعلیم و تربیت ۳

۴  روز

ایلام

منطقه ای

۱۰

جلسه آموزش مدیران جدید انتصاب

۴ روز

تهران

کشوری

۱۱

پیشگیری اولیه اعتیاد با تاکید برمهارتهای زندگی و شیوه فرزند پروری در خانواده

۳روز

تهران

کشوری

۱۲

کارگاه MBCT(ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی)

۲ روز

تهران

کشوری

۱۳

کارگاهIntroduction to Biofeedback

۳روز

تهران

کشوری

۱۴

گواهینامه پایان دوره آموزش همگانی انتظامی کارکنان دولت

۴ ساعت

ایلام

استانی

۱۵

دوره Tofel

۳۰ساعت

ایلام

استانی

۱۶

اقدام پژوهی

۲۴ ساعت

ایلام

استانی

۱۷

کاربرد فنون فناوری اطلاعات در تعلیم و تربیت

۱۶ساعت

ایلام

استانی

۱۸

مدیریت آموزش عالی ویژه مدیران جدیدالنتصاب

۲۴ ساعت

تهران

کشوری

۱۹

ولایت فقیه-اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی-غرب شناسی و جنگ نرم

۳۲ ساعت

ایلام

استانی

۲۰

چیستی و چگونگی کرسی های نظریه پردازی نوآوری و نقد ومناظره

۲۴ساعت

سنندج

کشوری

۲۱

پیشگیری از اعتیاد ویژه تربیت کادر متخصص(متمرکزبر مدرسه)

۲۴ ساعت

ایلام

استانی

 

 

 

 

۰ پاسخ به "سرپرست استان ایلام"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد