امروز ۰۵ / فروردین / ۱۳۹۸
MENUMENU

دیدار سرپرست خانه با مدیرکل صدا و سیما در استان بوشهر

در این دیدار در مورد زمینه های همکاری و انجام تفاهم نامه همکاری با صدا و سیما و خانه روانشناسان و مشاوران به توافق نظر رسیدند که صدا و سیما پس از تشکیل کار گروه تخصصی و اتاق فکر معاونین  با حضور سرپرست خانه روانشناسان و مشاوره و حرف یاورانه استان  جهت هماهنگی های لازم و شیوه اجرا  برنامه های  مرتبط صدا و سیما در قالب پوشش خبری فعالیتها وهمکاری در زمینه برنامه های تخصصی با بهره مندی از کارشناسان تحت پوشش خانه و ساخت برنامه هایی جهت معرفی اهداف و فعالیت  خانه وهمچنین ساخت برنامه هایی جهت کاهش اسیب ها و ارتقا بهداشت روان و سلامت روان تعامل داشته باشند.

تهیه و تنظیم : دانیال آزادی 

( گروه آموزشی – علمی خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه استان بوشهر )

۰ پاسخ به "ديدار سرپرست خانه با مديركل صدا و سيما در استان بوشهر"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد