امروز ۲۸ / اسفند / ۱۳۹۷
MENUMENU

برنامه تلویزیونی به مناسبت روز جهانی کودک و نوجوان (۱۶ مهر ) با حضور سرپرست خانه روانشناسان و مشاوران استان فارس

این برنامه به مناسبت ۱۶ مهر روز جهانی کودک و نوجوان در صدا و سیمای مرکز فارس با حضور دکتر مظفری سرپرست خانه روانشناسان و مشاوران استان فارس و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز برگزار شد. عنوان برنامه نگاهی بر ابعاد والدگری ذهن آگاهانه و سلامت خانواده بود و دکتر مظفری به تشریح این موضوع پرداختند. از جمله روشهای مؤثر برای بهبود سازگاری روانشناختیوالــدین و کــاهش مشــکلات رفتــاری کودکــان و نوجوانــان،رویکردهای مبتنی بر ذهن آگـاهی مـی باشـد کـه باعـث ارتقـاءفرزندپروری سالم وسلامت جسمی مادر و کودک، و همچنـین رشد هیجانی-اجتماعی کودک میشود . ابعاد این نوع فرزند پروری توسط تحقیقات علمی به پنج مولفه تقسیم می شود : ۱- گوش دادن فعالانه و با توجه کامل ۲- پذیرش بدون قضاوت ۳- آگاهی از هیجانات ۴- خود تنظیمی ۵- شفقت و مهربانی نسبت به خود و دیگران .

در لینک زیر می تواند برنامه زیر را مشاهده کنید .

برنامه تلویزیونی کاشانه مهر صدا و سیمای فارس ۱۶ مهر با حضور دکتر مظفری سرپرست خانه روانشناسان فارس سبک فرزند والدگری ذهن آگاهانه

آبان ۵, ۱۳۹۷

۰ پاسخ به "برنامه تلویزیونی به مناسبت روز جهانی کودک و نوجوان (16 مهر ) با حضور سرپرست خانه روانشناسان و مشاوران استان فارس"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد