امروز ۲۸ / اسفند / ۱۳۹۷
MENUMENU

بن بست دوسویه در روابط خانوادگی و بهداشت روان ۳۰ مهرماه با کارشناسی دکتر مظفری

در برنامه کاشانه مهر ۳۰ مهرماه سیمای فارس که با موضوع بن بست دو سویه در روابط خانوادگی برگزار شد . دکتر مظفری سرپرست خانه روانشناسان و مشاوران استان فارس حضور داشتند . ایشان به شرح الگوهای روابط خانوادگی در سه حوزه : ارتباط سازنده متقابل ، ارتباط اجتنابی متقابل ، ارتباط توقع کناره گیری پرداختند و به توضیح  ارجح ترین الگوی ارتباطی به نام ارتباط سازنده متقابل در خانواده به مشروح پرداختند .

 

این برنامه در زیر قابل مشاهده است .

آبان ۵, ۱۳۹۷

۰ پاسخ به "بن بست دوسویه در روابط خانوادگی و بهداشت روان 30 مهرماه با کارشناسی دکتر مظفری"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد