امروز ۳۰ / خرداد / ۱۳۹۸
MENUMENU

نمایندگان خانه روانشناسان در شهرستان های استان فارس

دومین جلسه امور شهرستان های استان فارس . (۲۹ آذر ۹۷)
نمایندگان خانه به شرح زیر به حضورتان معرفی می گردند:
✨۱- شهر صدرا؛
۱- جناب علی اصغر حبیبی
۲-خانم سمیه بهمن پور

✨۲- شهرستان کازرون
خانم صدف نوروزی

✨۳- شهرستان فیروز آباد و کوار
خانم مرضیه کریمی

✨۴- شهرستان ارسنجان
خانم شهناز جوکار

✨۵- شهرستان لامرد
خانم فاطمه عسکری

✨ ۶- شهرستان قائمیه
خانم نرگس پور قیومی

✨۷- شهرستان مرودشت
خانم زارع احشامی

✨۸- شهرستان زرقان
خانم خدیجه محمدی

✨۹- شهرستان سپیدان
خانم مرضیه کوثری

🔅هر عضو یک پیام رسان🔅
سایر دوستان که مایلند در شهرستان خودشان ، دست دوستان خود را به یاری بگیرند، لطفا به جناب یوسفی مسئول امور شهرستان ها تماس حاصل فرمایند.
+۹۸۹۱۷۱۰۸۶۲۷۷

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

راه تماس با نمایندگان خانه در شهرستان های استان فارس

🍁شهر صدرا 🍁
جناب آقای علی اصغر حبیبی
۰۹۱۷۳۰۷۴۷۵۴
سرکار خانم سمیه بهمن پوری
۰۹۰۱۱۹۱۳۵۴۷

🍁شهرستان کازرون 🍁
سرکار خانم صدف نوذری
۰۹۳۹۵۴۸۵۹۵

🍁شهرستان فیروزآباد و کوار 🍁
سرکار خانم مرضیه کریمی
۰۹۳۷۴۸۵۹۰۵۸

🍁شهرستان ارسنجان 🍁
سرکار خانم شهناز جوکار
۰۹۱۷۱۰۱۷۰۹۱

🍁شهرستان لامرد🍁
سرکار خانم فاطمه عسکری
۰۹۱۷۱۰۹۶۲۲۹

🍁شهرستان قائمیه🍁
سرکار خانم نرگس پور قیومی
۰۹۳۷۳۱۳۸۳۴۸

🍁شهرستان مرودشت 🍁
سرکار خانم کبری زارع احتشامی
۰۹۱۷۹۲۸۴۹۸۶

🍁شهرستان زرقان 🍁
سرکار خانم خدیجه محمدی
۰۹۳۳۶۴۷۵۵۳۶

🍁شهرستان سپیدان 🍁
سرکار خانم مرضیه کوثری
۰۹۱۷۷۰۸۶۵۰۶

T.me/farspsychologistshouse

دی ۵, ۱۳۹۷

۰ پاسخ به "نمایندگان خانه روانشناسان در شهرستان های استان فارس"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X