امروز ۲۸ / اسفند / ۱۳۹۷
MENUMENU

کارگاه تخصصی ACT در استان فارس

برگزاری کارگاه تخصصی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توسط خانه روانشناسان، مشاوران و حرف یاورانه استان فارس مبانی نظری و مفاهیم اساسی  رابطه درمانی ،ناامیدی خلاقانه و استعارات در ACT آسیب شناسی روانی از دیدگاه ACT فرایند درمانی پذیرش  فرایند درمانی گسلش شناختی  فرایند درمانی تماس با لحظه کنونی  فرایند درمانی خود مفهومی  فرایند درمانی ارزش ها  فرایند درمانی تعهد و عمل

مدرس: خانم دکتر نازنین هنرپروران   (استادیار دانشگاه)

زمان :  ۱۴ و  ۱۵  اسفند ماه ۹۶     ساعت:    ۳  الی ۷  بعدازظهر

۰ پاسخ به "کارگاه تخصصی ACT در استان فارس"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد