امروز ۳۰ / ۰۴ / ۱۳۹۸
MENUMENU

🔅نشستهای صمیمانه با رویکرد همگرایی و برنامه ریزی برای روز روان شناس

 

اولین جلسه مشترک ( سازمان بهزیستی، نظام روان شناسی و خانه روان شناسان استان فارس )

🔅نشستی صمیمانه با رویکرد همگرایی و برنامه ریزی برای روز روان شناس

✨تاریخ: ۲۱ فروردین ۹۸

✨ مکان: دفتر مدیر کل بهزیستی استان فارس

✨با تشکر از :
🔅جناب دکتر موسوی: مدیر کل محترم بهزیستی استان فارس

✨ جناب دکتر فیلی رئیس محترم شورای سازمان نظام روان شناسی و مشاوره استان فارس

✨ جناب دکتر مظفری: سرپرست محترم خانه روان شناسان و مشاوران استان فارس

✨جناب آقای هوشیار: معاونت محترم بهزیستی استان فارس
✨ جناب دکتر محسنی: معاونت محترم بهزیستی استان فارس

🔅با سپاس ویژه از جناب دکتر موسوی مدیر کل محترم بهزیستی استان فارس

 

 

جلسه همگرایی و برنامه ریزی روز روان شناس

✨تاریخ : ۲۳ / ۱ / ۹۸

✨مکان: دفتر سازمان نظام روان شناسی و مشاوره استان فارس

با تشکر از:
✨جناب آقای هوشیار ، معاونت محترم بهزیستی استان فارس
✨جناب دکتر فیلی ، رئیس محترم سازمان نظام روان شناسی و مشاوره استان فارس

✨ جناب دکتر مظفری، سرپرست محترم خانه روان شناسان و مشاوران استان فارس

✨جناب آقای سلطانی ، عضو هیات رئیسه خانه روان شناسان و مشاوران استان فارس

✨ جناب دکتر محسنی، معاونت محترم بهزیستی استان فارس

سومین جلسه مشترک ( سازمان بهزیستی ، نظام روان شناسی و خانه روان شناسان استان فارس ) با رویکرد همگرایی در برگزاری روز روانشناس و مشاور با حضور نمایندگان ادارات و سازمانهای مربوط برگزار شد.
هر یک از حاضرین جلسه ، ضمن تاکید بر وحدت رویه و همبستگی میان روان شناسان و مشاوران و حرف یاورانه ، آمادگی خود را جهت برگزاری این روز باشکوه اعلام کردند.

✨تاریخ: ۲۷ / ۱ / ۹۸
✨مکان : دفتر سازمان نظام روان شناسی استان فارس

 

چهارمین جلسه مشترک ( سازمان بهزیستی، نظام روان شناسی و خانه روان شناسان استان فارس )
🔶 با رویکرد همگرایی میان روان شناسان ، مشاوران و برگزاری روز روان شناس و مشاور

🔅با حضور نمایندگان ادارات و سازمان های مربوط

🔅تاریخ: ۲۹ فروردین ۹۸

🔅مکان: خانه روانشناسان استان فارس

🔅با تشکر از جناب دکتر مظفری، سرپرست خانه روان شناسان و مشاوران استان فارس

 

✨پنجمین جلسه مشترک✨

( سازمان بهزیستی، نظام روان شناسی و خانه روان شناسان استان فارس )

🔶 با رویکرد همگرایی میان روان شناسان ، مشاوران و برگزاری روز روان شناس و مشاور

🔅تاریخ: ۳۰ فروردین ۹۸

🔅مکان: دفتر سازمان نظام روان شناسی و مشاوره استان فارس

فروردین ۳۱, ۱۳۹۸

۰ پاسخ به "🔅نشستهای صمیمانه با رویکرد همگرایی و برنامه ریزی برای روز روان شناس"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X