امروز ۳۰ / خرداد / ۱۳۹۸
MENUMENU

برگزاری کارگاه معنادرمانی ( استان فارس )

این کارگاه در دو دوره مقدماتی و پیشرفته انجام می گردد. در انتهای کارگاه نیز به طور عملی ، مطالعه موردی )case study( انجام می شود.

خلاصه کارگاه :

رویکرد وجودی برداشت جبر گرایانه از ماهیت انسان را که روان کاوی سنتی و رفتارگرایی رادیکال طرفدار آن

هستند ،رد می کند .روان کاوی معتقد است که نیروهای ناهشیار ، سایق های غیر منطقی و رویدادهای گذشته آزادی را محدود می کنند ؛رفتارگرایان معتقدند که شرطی سازی اجتماعی فرهنگی آزادی را محدود می سازد . در مقابل، درمانگران وجودی برخی از این واقعیت های وضعیت انسان را قبول داشته ولی تاکید دارند که ما آزادیم تا آنچه که می خواهیم از شرایط خودمان بسازیم .ماآفریننده زندگی خویش هستیم و مسیرهایی را برای دنبال کردن طراحی می کنیم.اصل بنیادین وجودی این است که ما قربانی شرایط نیستیم ، زیرا به مقدار زیاد همان کسی هستیم که تصمیم گرفته ایم باشیم.هدف اصلی درمان ترغیب کردن درمانجویان به فکر کردن در باره زندگی ، تشخیص دادن گزینه های پیش روی آنها و انتخاب کردن از بین آنهاست .وقتی درمانجویان تشخیص دهند که چگونه به صورت منفعل شرایط را پذیرفته اند و از کنترل صرف نظرکرده اند، می توانند آگاهانه زندگی خود را شکل دهند. معنی درمانی برای درمانجویانی که دچار بحران در تعالی نفس )transcendental crisis( شده اند یا افکار خودکشی دارند ، ابداع شده است.

تهیه و تنظیم : دکتر محمدمظفری 

( گروه آموزشی – علمی خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه )

۰ پاسخ به "برگزاري كارگاه معنادرماني ( استان فارس )"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X