امروز ۳۰ / خرداد / ۱۳۹۸
MENUMENU

💫کارگاه اشنایی با سکسولوژی💫

💫کارگاه اشنایی با سکسولوژی💫

🔅 رایگان همراه با پذیرایی🔅

✨خانم دکتر فاطمه حسنی‌✨

✨استاد دانشگاه✨

🔅 چهره ماندگار🔅

✨استادی فرهیخته
✨با رویکرد انسان دوستانه
✨که همواره حامی جامعه روان شناسان
✨ و مشاوران بوده اند

👈ویژه اعضای ثبت نامی خانه

🌟سرفصل

✨اشنایی با سکسولوژی
✨ضرورت و پیش نیاز فرزند پروری
✨زوج درمانی
✨رواندرمانگری

👈تاریخ برگزاری: پنج شنبه ۴بهمن

👈ساعت برگزاری: ۱۴تا ۱۷عصر

🔶دوستانی که در دو کارگاه شرکت کردند و اکنون مایلند در کارگاه سوم شرکت نمایند لطفا به خانم اسدی مسئول برگزاری کارگاه ها تماس بگیرند.
۰۹۱۷۲۰۱۷۳۷۰
روابط عمومی مرکزی

@Farspsychologistshouse

بهمن ۳, ۱۳۹۷

۰ پاسخ به "💫کارگاه اشنایی با سکسولوژی💫"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X