امروز ۰۵ / فروردین / ۱۳۹۸
MENUMENU

سرپرست استان مرکزی

سوابق تحصیلی

ردیف

مدرک

رشته

گرایش

معدل

۱

کارشناسی

روانشناسی

بالینی

هفده و هفتاد و  هشت صدم

۲

کارشناسی ارشد

روانشناسی

بالینی

شانزده و چهل و شش صدم

۳

دکتری تخصصی

مشاوره

مشاوره با تز بالینی

هفده و هفتاد صدم

 

سوابق علمی

  عضو هیئت علمی دانشگاه اراک

عضو کمیته علمی کنگره های بین المللی

  ارایه مقالات روانشناسی و مشاوره و تکنولوژی آموزشی در مجامع بین المللی

راهنما و مشاور پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی

انجام پژوهش های علمی در زمینه روانشناسی و مشاوره

  برگزاری کارگاه های تخصصی روانشناسی و مشاوره در سطح کشور

  تالیف و ترجمه کتب روانشناسی و مشاوره

 

سوابق اجرایی

رئیس شورای نظام روانشناسی و مشاوره استان مرکزی

  مدیر کانون زندگی پایدار

  مجری طرح آموزش های پیش از ازدواج

۰ پاسخ به "سرپرست استان مرکزی"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد