امروز ۲۸ / اسفند / ۱۳۹۷
MENUMENU

کارگاه آسیب های فضای مجازی استان گیلان

سرکار خانم نفیسی عزیزی مسئول روابط عمومی خانه‌؛ به پیامدها و ابعاد مثبت و منفی استفاده از ابزارها و فضای مجازی پرداختند‌. آسیب های جسمانی و روانشناختی و تاثیر آن در خانواده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

در ادامه این دوره آموزش گروهی؛  مهارت هایی چون خودآگاهی، برنامه ریزی و تصمیم گیری و همچنین مهارت رفتار جراتمندانه آموزش داده شد تا این قشر از جامعه بتوانند با شناخت خواسته ها و در نظر گرفتن اولویت های خود استفاده مثبتی از فضای مجازی برده و نقشی قاطعانه و پیشگیرانه با پیامدهای منفی و آسیب زا داشته باشند.

این دوره آموزشی با تمرین این مهارت ها و پرسش و پاسخ، جمع بندی نهایی شد.

تهیه و تنظیم: عاطفه سادات نفیسی عزیزی

( گروه آموزشی – علمی خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه استان گیلان )

۰ پاسخ به "کارگاه آسیب های فضای مجازی استان گیلان"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد