امروز ۰۵ / فروردین / ۱۳۹۸
MENUMENU

مقام معظم رهبری : مردم به ضرورت و اهمیت این کار (روانشناسی و مشاوره نظام روانشناسی) توجه کنند، همچنانی که به ضرورت و اهمیت مراجعه به پزشک توجه می کنند.

در مسئله روانشناسی و مشاوره نظام روانشناسی، یک چیز خیلی مهم این است که مردم به ضرورت و اهمیت این کار توجه کنند، همچنانی که به ضرورت و اهمیت مراجعه به پزشک توجه می کنند.

آبان ۱۷, ۱۳۹۵

۰ پاسخ به "مقام معظم رهبری : مردم به ضرورت و اهمیت این کار (روانشناسی و مشاوره نظام روانشناسی) توجه کنند، همچنانی که به ضرورت و اهمیت مراجعه به پزشک توجه می کنند."

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد