امروز ۰۶ / فروردین / ۱۳۹۸
MENUMENU

خراسان رضوی

نماینده استان خراسان رضوی جناب آقای حسین زعیمی می باشند
آدرس:…

00

اردیبهشت'۹۶

سرپرست استان خراسان رضوی

سرپرست شعبه : دکتر حسین زعیمی 

  • آدرس : مشهد . خیابان راهنمایی . نبش راهنمایی21 . ساختمان 110 . طبقه اول . مرکز مشاوره قرین

کد پستی : 9183858699

شماره تماس:

ادامه مطلب

00

فروردین'۹۶

حضور تیم مداخله در بحران خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه در استان خراسان رضوی

بنا به گزارش دکتر زعیمی، رییس شعبه خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه استان خراسان رضوی

ادامه مطلب
تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد