امروز ۳۰ / ۰۴ / ۱۳۹۸
MENUMENU

شاخص های ژورنال ها

به عنوان مثال اگر در سال ۲۰۱۲ جمعاً ۸۰ ارجاع به یک مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله در سال ۲۰۱۱ تعداد ۶۰ مقاله و در سال ۲۰۱۰ تعداد ۴۰ مقاله چاپ شده باشد، ضریب ارجاع آن مجله از تقسیم ۸۰ بر (۶۰ + ۴۰ = ۱۰۰)، بدست می‌آید که ۸/۰ است.

به عبارت دیگر هر مقاله‌ی آن نشریه به طور متوسط ۸/۰ مرتبه مورد استناد دیگر مقالات قرار گرفته است. بزرگی مقدار IF ضرورتاً به معنای برتری یک مجله نیست! به عنوان مثال مجلات بسیار معتبر و با موضوعات بسیار تخصصی وجود دارند که IF بالایی ندارند! معمولاً مجلات با حوزه‌های کاری متنوع، مراجعه کنندگان بیشتر و در نتیجه IF بالاتری دارند. همچنین میانگین IF در پنج سال گذشته تحت عنوان ۵- Year IF نیز در دسترس می‌باشد. بسیاری از مجلات در سایت خود IF و ۵- Year IF را عنوان می‌کنند. 

یکی از بهترین سایت‌ها برای کسب اطلاعات تخصصی در مورد مجلات از جمله مقدار IF، مقدار ۵- Year IF، کشور محل چاپ مجله، نام اختصاری مجله، تعداد شماره‌های چاپ شده در سال، حیطه کاری و پژوهشی مجله و … سایت ISI Web Knowledge می‌ باشد.

شاخص آنی

نسبت مقالات استناد شده در یک مجله طی یک سال معین به مقالات منتشر شده‌ی قابل استناد در همان سال، شاخص آنی (Immediacy Index) گفته می‌شود. این شاخص مربوط به همان سال است و سال‌های قبل در محاسبه آن تاثیری ندارد. به عنوان مثال ضریب آنی برای مجله‌ای در سال ۲۰۱۲، از تقسیم تعداد ارجاعات به مقالات سال ۲۰۱۲ آن مجله به تعداد کل مقالاتی که مجله مزبور در سال ۲۰۱۲ چاپ کرده است، بدست می‌آید. هر چقدر مقدار این شاخص بزرگ‌تر باشد ارزش علمی مجله بالاتر است.

نیمه عمر ارجاع شده

این شاخص نیمه عمر میزان ارجاعات به مقالات چاپ شده در مجله را نشان می‌دهد و برحسب سال بیان می‌شود. به عنوان مثال اگر نیم عمر ارجاع شده (Cited Half Life) به مجله در سال ۲۰۱۲ برابر ۷ باشد به این معناست که اگر ۷ سال به عقب بازگردیم (از سال ۲۰۰۶ تا سال ۲۰۱۲)، ۵۰% تعداد کل استنادات به مجله در سال ۲۰۱۲ به دست می‌آید.

نیمه عمر ارجاعی

این شاخص نیمه عمر میزان ارجاعات از مراجع مقالات چاپ شده در مجله به دیگر مقالات (از همان مجله/ و یا سایر مجلات) را نشان می‌دهد و برحسب سال بیان می‌شود. به عنوان مثال اگر نیم عمر ارجاعی (Citing Half Life) از مجله در سال ۲۰۱۲ برابر ۷ باشد، ۵۰% از مراجع مقالات آن مجله در ۷ سال قبل (۲۰۱۲-۲۰۰۶) در سایر مجلات (و/ یا همین مجله) چاپ شده‌اند.

شاخص (h-index)

این شاخص میزان تاثیرگذاری علمی یک فرد را از طریق شمارش استنادهایی که به مقالات وی شده، نشان می‌دهد. اگر شاخص h نویسنده‌ای K باشد به این معنی است که K مقاله ایشان هر کدام دست کم ؟ بار مورد استناد قرار گرفته‌اند. هر چه شاخص h بزرگ‌تر باشد تاثیر علمی فرد بیشتر است. به عنوان مثال اگر نویسنده‌ای ده مقاله نوشته باشد و شش مقاله آن توسط دیگران ارجاع (استفاده) نشده باشد و از چهار مقاله باقی مانده به مقاله اول ۵ بار ارجاع شده، مقاله دوم ۳ بار، مقاله سوم ۲ بار و مقاله چهارم ۸ بار ارجاع شده باشد؛ آنگاه برای این نویسنده h-index=3 خواهد بود چرا که به سه مقاله این نویسنده حداقل سه بار ارجاع شده است. به این ترتیب اگر شاخص h نویسنده‌ای برابر ۵ باشد به این معناست که از تمام مقالات چاپ شده توسط ایشان، تعداد ۵ مقاله حداقل ۵ بار توسط دیگر پژوهشگران ارجاع شده است.

هر چقدر که h-index بالاتر باشد نشان می‌دهد که مقالات چاپ شده از اهمیت و نوآوری بیشتری برخوردار بوده و لذا توسط دیگر پژوهشگران نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

تهیه و تنظیم : سعیده مصافی 

( گروه علمی – آموزشی خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه ) 

۰ پاسخ به "شاخص های ژورنال ها"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X