امروز ۰۳ / تیر / ۱۳۹۸
MENUMENU

نشریات نامعتبر خارجی

جعلی ذکر شده است. بنابراین نسخه و سایت جعلی نشریه فاقد اعتبار بوده جزء نشریات نامعتبر می باشد. همچنین کلیه مقالاتی که در سایت جعلی نشریات قرار گرفته اند، در هر زمانی که منتشر شده باشند نامعتبر محسوب می شوند.

دانلود فایل PDF

فروردین ۱۵, ۱۳۹۶

۰ پاسخ به "نشریات نامعتبر خارجی"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X