امروز ۰۳ / تیر / ۱۳۹۸
MENUMENU

سمینارها و همایش ها شعبه مرکزی

00

فروردین'۹۶

سومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

نام کنگره: سومین همایش بین المللی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

زمان برگزاری: 22 خرداد

محل برگزاری: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی

ادامه مطلب

00

فروردین'۹۶

پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

نام کنگره: پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

زمان برگزاری: 11 خرداد

محل برگزاری:

ادامه مطلب

00

فروردین'۹۶

دومین همایش سراسری پژوهش های نوین روانشناسی و علوم اجتماعی

نام کنگره: دومین همایش سراسری پژوهش های نوین روانشناسی و علوم اجتماعی

زمان برگزاری: 9 خرداد

محل برگزاری: کیش- مرکز همایشهای بین المللی جزیره کیش

ادامه مطلب

00

فروردین'۹۶

سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

نام کنگره: سومین همایش بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

زمان برگزاری: 31 اردیبهشت

محل برگزاری: 

ادامه مطلب

00

فروردین'۹۶

چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی

نام کنگره: چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در راوانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی

زمان برگزاری: 28 اردیبهشت

محل برگزاری: شوشتر - دانشگاه جامع علمی کاربردی

ادامه مطلب

00

فروردین'۹۶

اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی

نام کنگره: اولین همایش ملی آسیب های اجتماعی

زمان برگزاری: 21 اردیبهشت

محل برگزاری: دانشگاه محقق اردبیل

ادامه مطلب

00

فروردین'۹۶

نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی

نام کنگره: نخستین کنگره ملی پژوهش های نوین در روانشناسی شناختی

زمان برگزاری: 19 و 20 اردیبهشت

محل برگزاری: رشت- دانشگه گیلان

ادامه مطلب

00

فروردین'۹۶

سومین همایش ملی تربیت معلم

نام کنگره: سومین همایش ملی تربیت معلم

زمان برگزاری: 18 اردیبهشت

محل برگزاری: شیراز- دانشگاه فرهنگیان

ادامه مطلب

00

فروردین'۹۶

نخستین همایش ملی پژوهش های نوین میان رشته ای و کاربردی در علوم انسانی

نام کنگره:  نخستین همایش ملی پژوهش های نوین میان رشته ای و کاربردی در علوم انسانی

زمان برگزاری: 15 اردیبهشت

محل برگزاری:  شیراز

ادامه مطلب

00

فروردین'۹۶

کنگره سراسری روانشناسی خانواده

نام کنگره: کنگره سراسری روانشناسی خانواده

زمان برگزاری: 14 و 15 اردیبهشت

محل برگزاری: کرمانشاه.

ادامه مطلب
تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X