امروز ۳۰ / خرداد / ۱۳۹۸
MENUMENU

مقالات

00

فروردین'۹۶

نوعدوستی

نوع دوستی :

 نوع دوستی یعنی کمک کردن به دیگران و انجام کارهای نیک برای افراد دیگر.

در درک مدرن از جوامع انسانی و حیوانی ، قدر شناسی نسبت

ادامه مطلب

00

فروردین'۹۶

درآمدی بر پویایی گروه

پویایی گروه همان عملکرد و حرکت و کنش و واکنش های اعضاء در درون گروه است. پویایی گروه اولین بارتوسط لوین درسال1944مطرح شد

ادامه مطلب

00

فروردین'۹۶

نوجوانی و بحران بلوغ

نوجوانی دوره ای از زندگی حدفاصل میان کودکی و بزرگسالی است. حدود و طول مدت نوجوانی مشخص نیست و در افراد و جوامع

ادامه مطلب
تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X