امروز ۳۰ / خرداد / ۱۳۹۸
MENUMENU

درگذشت دکتر سیاوش گودرزوند چگینی

سال تولد: ۲/۱/۱۳۳۵ 

شغل : عضو هیأت علمی دانشگاه،  روان شناس و مشاور 

تحصیلات: لیسانس روان شناسی، کارشناس ارشد روان شناسی بالینی و دکتری مشاوره 

رتبه اول مقطع کارشناسی و معرفی جهت استفاده از بورس دول خارج 

سابقه فعالیت های آموزشی : 

۱- تدریس حق التدریسی از مهرماه ۱۳۶۷ تا اسفندماه ۱۳۷۰ در دانشگاه آزاد رودهن 
۲- تدریس به عنوان عضو رسمی، هیأت علمی گروه روان شناسی دانشگاه آزاد رودهن از اسفند ۱۳۷۰ تا زمان حاضر که ادامه دارد. 
۳- تدریس حق التدریسی از مهرماه ۱۳۷۲ به مدت ۳ ترم در دانشگاه آزاد واحد شمال تهران 
۴- تدریس حق التدریسی از مهرماه ۱۳۷۱ به مدت ۵ ترم در دانشگاه آزاد واحد قم
۵- تدریس حق التدریس از بهمن ماه ۱۳۸۷ در دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی

سابقه فعالیت های پژوهشی: 

۱- مجری طرح استاندارد کردن آزمون کندو جهت جامعه ایرانی با مشارکت دانشگاه آزاد رودهن 
۲- نماینده مجری پروژه تحقیقاتی ارزیابی خسارات وارده به بهداشت کشور در جریان اشتغال کویت توسط عراق (پروژه ۵۰۰۰۳۹۲) با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۳۸۲
۳- پژوهشی در رابطه با ارزش افتراقی میزان افسردگی  MMPIو پرسشنامه افسردگی بک .
۴- پژوهشی در رابطه با مولفه های کیفیت زندگی معتادان و مشاوره خانواده آنها.

سابقه فعالیت های نوشتاری: 

۱- ترجمه کتاب  فرهنگ جامع هیپنوتیزم  نوشتۀ ” روبرتا تمس 
۲- تألیف کتاب مصاحبه بالینی انتشارات ویرایش ۱۳۸۷
۳- ویراستاری کتاب تاریخ علم روان شناسی نوشته بورینگ ترجمه دکتر شاملو انتشارات رشد 

سابقه فعالیت مشاوره و درمان: 

۱- روان شناس مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی از بهمن ماه ۱۳۶۸ تا زمان ادامه دارد . تلفن ۸۸۹۶۶۸۶۱ 
۲- روان شناس مرکز مغز و اعصاب ایران از مرداد ۱۳۷۵ تا زمان حاضر که هر هفته ۵ روز عصرها فعالیت داشته تا ۱۵ بهمن ۱۳۸۶ 

۳-  فعالیت مستقل در مطب شخصی از ۱۵ بهمن ۱۳۸۶ تا زمان حاضر  تلفن : ۸۸۸۲۰۲۴۷

۴- روان شناس مرکز مشاوره دانشگاه آزاد واحد شمال تهران از مهر ۱۳۷۵ تاآذر ۱۳۸۸ هر هفته ۱ روز فعالیت داشته.

۵- روان شناس بیمارستان اعصاب و روان میمنت از دی ماه ۱۳۷۷ تا زمان حاضر که هر هفته ۲ روز فعالیت داشته و فعلاً ادامه دارد. 

۶-سرپرست کارورزی های دانشجویان روانشناسی در بیمارستان روانپزشکی آزادی از سال ۱۳۷۲ تاکنون.

۷-روان شناس صدای مشاور وابسته به سازمان بهزیستی در سالهای ۷۳ و ۷۴ 

۸-روان شناس مرکز مشاوره دانشگاه آزاد اراک از مهرماه ۱۳۷۲ به مدت ۳ ترم 

۹-یک ترم همکاری با کلینیک توانبخشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت در سال ۱۳۸۲ 

۱۰-روان شناس بهداری بیمارستان چمران (بخش اعصاب) به مدت ۲۱ ماه از فروردین ۶۲ به بعد 

۱۱-خدمات مشاوره در دبیرستان دخترانه شهید بهشتی منطقه ۱ به مدت ۱ سال در ۱۳۷۳ 

۱۲-خدمات مشاوره در دبستان دخترانه سجاد منطقه ۶ به مدت ۲ سال از ۱۳۷۵ 

۱۳-خدمات مشاوره در مرکز مشاوره دانشگاه آزاد رودهن غیر مستمر در سالهای ۷۷ و ۷۸٫

۱۴-فعالیت در مرکز مشاوره شکیبا درسال ۱۳۸۳٫

۱۵-فعالیت در مرکز مشاوره دکتر نورانی پور از مهر ماه ۱۳۸۷تا کنون.

۱۶-فعالیت مشاوره جهت کارکنان منطقه ۵ سازمان آب شهر تهران سال ۹۲-۹۳٫

۱۷-فعالیت در مرکز مشاوره انجمن روانشناسی بالینی ایران ۱۳۹۲٫

سابقه فعالیت های جانبی: 

الف: سابقه فعالیت در رسانه های گروهی 

۱- برنامه مرتب هفتگی از تیرماه ۱۳۷۹ تا مهر ۱۳۸۱ در برنامه زیر یک سایبان رادیو جوان 
۲- برنامه مرتب هفتگی از مهر ۱۳۸۱ تا مهر ۱۳۸۳ در برنامه فصل شکوفایی رادیو جوان 
۳- برنامه مرتب هفتگی از مهر ۱۳۸۳ تا خرداد ۱۳۸۵ در برنامه حرفهای جوانی 
۴- مصاحبه های غیرمرتب با رادیو تهران، جوان، سلامت و گلستان در سالهای ۸۲ ، ۸۳ ، ۸۴ و ۸۵ 
۵- مصاحبه های غیر مرتب در تلویزیون شبکه ۲ و ۵

 ۶-برنامه مرتب هفتگی از مرداد ۱۳۸۷ تا تیر ۱۳۸۸ در برنامه جوان ایرانی سلام رادیو جوان

 ۷- برنامه مرتب هفتگی از مهر ۱۳۸۸ در برنامه مثل امروز رادیو جوان

 ۸-همکاری با رادیو سلامت از مهر ماه ۱۳۸۷

۹مصاحبه های مختلف با باشگاه خبرنگاران جوان 

۱۰– مصاحبه های مختلف با مجلات و روزنامه های معتبر کشور 

ب: سابقه فعالیت های اجرایی 

۱- مدیر دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس در سال ۱۳۶۳ 
۲- داور چهارمین جشنواره آسیایی بهداشت خانواده در سال ۱۳۸۶

ج: سابقه شرکت در کارگاههای آموزشی و سخنرانی علمی 

۱- تدریس درس آسیب شناسی روانی جهت روان شناسان بنیاد شهید در ترم اول سال ۸۲ در دانشگاه شهید بهشتی 
۲- تدریس آموزشهای قبل از ازدواج جهت دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بهمن ماه سال ۸۲ (کارگاه آموزشی) 
۳- سخنرانی: اهمیت مراکز مشاوره در دانشگاهها در دانشگاه آزاد اراک ۱۳۷۲ 
۴- سخنرانی: نقش القاء در روان درمانی در دانشگاه آزاد رودهن ۱۳۷۸
۵- شرکت در کارگاه آموزشی مشاوره با کودک در سازمان بهزیستی استان تهران ۱۸/۱/۸۴ 
۶- شرکت در کارگاه آموزشی خانواده درمانی سیستمی در سازمان بهزیستی استان تهران ۱۰/۱۱/۸۴ . 
۷- مدرس کلاس های آموزش ضمن خدمت دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تابستان ۱۳۸۷٫

د: سابقه تدریس دروس روانشناسی 

۱- کاربرد مقدماتی درمان (مصاحبه درمانی) 
۲- کاربرد مقدماتی روشهای تشخیص بالینی (آزمونها) 
۳- اصول روانشناسی روانی 
۴- آسیب شناسی روانی 
۵- نظریه های مشاوره و روان درمانی 
۶- سمینار مسائل روان شناسی بالینی در ایران و جهان 
۷- پژوهشهای عملی –  انفرادی در روان شناسی جهان 
۸- ارزشیابی شخصیت
۹- سنجش و هوش
۱۰- بهداشت روانی

و: سابقه عضویت در انجمن ها 

۱- عضویت در انجمن روانشناسی بالینی ایران از تاریخ ۳/۵/۱۳۷۷ تا کنون 
۲- عضویت در سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران از پاییز ۱۳۸۲ 

ه: استاد نمونه دانشکده روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن ۱۳۹۰

 

تهیه و تنظیم : ریحانه نظیری راد 

( گروه آموزشی – علمی خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه ) 

۰ پاسخ به "درگذشت دكتر سياوش گودرزوند چگيني"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X