امروز ۰۳ / تیر / ۱۳۹۸
MENUMENU

دکتر امیر هوشنگ مهریار

* سوابق تحصیلی :

۱- اخذ مدرک لیسانس از دانشسرای عالی تهران در سال ۱۳۳۷ 

۲- کسب مدرک فوق‌لیسانس از موسسه علوم اجتماعی، دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۰ 

۳- مدرک کترا روانشناسی تربیتی / اجتماعی، از دانشگاه لندن در سال ۱۳۴۴ 

۴- کسب دیپلم تخصصی در روانشناسی بالینی، از دانشگاه ادینبورک در سال ۱۳۴۶ 

۵- دریافت گواهینامه بهداشت روانی/ اجتماعی، از دانشگاه هاروارد، در سال ۱۳۵۲ 

*سوابق شغلی :

– دانشیار روانشناسی، دانشگاه شیراز، ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۰

– استاد روانشناسی، دانشگاه شیراز، ۱۳۵۱ تا ۱۳۶۸

– رئیس مرکز جمعیت شناسی دانشگاه شیراز، ۱۳۵۲ تا ۱۳۶۵

– مشاور سازمان جهانی بهداشت، ژنو ۱۳۵۶ تا ۱۳۵۷

– معاون آموزشی دانشگاه شیراز ۱۳۵۷ 

– سرپرست دانشگاه شیراز (۱۳۵۹–۱۳۵۷) 

– استاد مدعو، دانشگاه پنسیلوانیا (۱۳۶۵–۱۳۶۴)

– مشاور سازمان جهانی بهداشت، ژنو (۱۳۷۱–۱۳۶۷)

– استاد مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه (۱۳۷۲–۱۳۷۱)

– معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه (۱۳۷۶–۱۳۷۲)

– استاد دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین (۱۳۷۷– ۱۳۷۶)

– استاد مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه ۱۳۷۹ تا امروز

– رئیس مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه ۱۳۷۹ تا آخر سال ۱۳۸۵

– عضو کمیسیون تخصصی روان‌شناسی بالینی سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران

– عضو شورای پژوهشی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

– عضو شورای پژوهشی مرکز مطالعات و پژوهشهای جمعیتی آسیا و اقیانوسیه

– عضو هیات تحریریه ۳ مجله و سردبیر یک مجله

دکتر امیرهوشنگ مهریار حدود شصت و پنج مقاله به زبان انگلیسی داشته است و حدود ۹ کتاب به زبان فارسی و دو کتاب و چندین مونوگراف به انگلیسی ترجمه و تالیف کرده است.

* علائق و پروژه‌های تحقیقاتی: بسیار وسیع توسعه، روانشناسی ولی عمدتاً در زمینه روان‌سنجی، جمعیت‌شناسی، اعتیاد و مسائل جوانان بوده‌است. 

برخی از پروژه‌های عمده‌ای که در ده سال گذشته انجام گرفته به قرار زیر است: 

-بررسی نظام تامین اجتماعی کشور

-بررسی وضع آموزش فنی، حرفه‌ای کشور

-بررسی توسعه انسانی پایدار در ایران

-بررسی نقش مردان در تنظیم خانواده

-بررسی وضع آموزش و بهداشت کودکان و زنان در ایران

-بررسی سهم خدمات اجتماعی از تولید ملی و بودجه دولت

-بررسی وضع اعتیاد و تهیه پیش‌نویس طرح ملی مبارزه با اعتیاد در ایران

-و چندین پروژه تحقیقاتی دیگر…

? تقدیم و تشکر از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر امیرهوشنگ مهریار?

فروردین ۲۰, ۱۳۹۶

۰ پاسخ به "دکتر امیر هوشنگ مهریار"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X