امروز ۳۰ / ۰۴ / ۱۳۹۸
MENUMENU

دکتر فرهاد جمهری

کارشناسی : روانشناسی

کارشناسی ارشد : روانشناسی

کارشناسی ارشد : برنامه ریزی آموزشی

دکترا : روانشناسی

*سوابق پژوهشی:

– ارزش یابی کیفیت آموزشی واحد اصول و مهارت های آموزشی دانشگاه آزاد ایران

– سرپرست پژوهش در زمینه منابع درسی کتاب های رشته تربیت معلم (جهاد دانشگاهی)

– شرکت در طرح استاندارد کردن آزمون اوتیس- لنون، دانشگاه تربیت معلم

– ارزیابی انتظارات معلم و رابطه آن با هوش کودکان، دانشگاه علامه

– شرکت در طرح هنجاریابی کودکان ۲ تا ۷ ساله استان لرستان، دانشگاه علامه

– بررسی علل افت تحصیلی، دانشگاه الزهرا

* سوابق اجرایی:

– عضو هئیت علمی دانشگاه علامه طباطبائی گروه بالینی

– استاد مدعو دانشگاه های تهران، شهید بهشتی، الزهرا، شهید رجائی، آزاد واحد علوم تحقیقات

* تالیفات:

– الگوی مشکل گشایی

– الگوی آموزش فرد مداری

– روانشناسی نوجوانی و بزرگسالی

– روانشناسی عمومی

– رشد و تکامل

* ترجمه:

·         نظریه های بنیادی نوجوانی

·         روانشناسی تفاوت های فردی

·         نظریه های شخصیت دوان شولتز

? تقدیر و تشکر از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر فرهاد جمهری ?

فروردین ۲۴, ۱۳۹۶

۰ پاسخ به "دکتر فرهاد جمهری"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X