امروز ۰۵ / خرداد / ۱۳۹۸
MENUMENU

دکتر محمد علی مظاهری

تحصیلات :

 ●دکترای روانشناسی در گرایش بالینی خانواده و کودک، برکبک کالج، دانشگاه لندن، انگلستان ۷۶-۱۳۷۲٫

● کارشناسی ارشد، روانشناسی کودکان استثنایی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران، ۱۳۶۹-۱۳۶۶٫

● کارشناسی، روانشناسی بالینی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران، ایران ۶۶-۱۳۶۲٫

● دیپلم، علوم انسانی، دبیرستان صدر، قم، ۱۳۶۲٫

تجربه های کاری :

● عضو هیات علمی گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، از مهر ۱۳۷۷٫

● عضو شورای علمی مجله روانشناسی (علمی- پژوهشی)، از بهار ۱۳۷۸٫ 

همچنین عضویت در شورای علمی تعداد دیگری از مجلات علمی – پژوهشی کشور از جمله: فصلنامه علوم رفتاری، روان شناسی کاربردی، راهبرد فرهنگ، مطالعات بین رشته ای.

● موسس و رئیس کمیته علم و دین، مرکز ملی تحقیقات علوم پزشکی کشور، ۱۳۸۲-۱۳۷۹٫

● موسس و رئیس پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۷-۱۳۸۰٫

● مدیر گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، از بهمن ۱۳۸۰-۱۳۸۴٫

● مدیرمسئول و سردبیر فصلنامه خانواده پژوهی، از تابستان ۱۳۸۳٫

● مدیر دفتر مطالعات فرهنگی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۴-۱۳۸۳٫

● عضو کمیته تدوین نظامنامه اخلاق حرفه ای روانشناسان و مشاوران، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، از آبان ۱۳۸۳-۱۳۸۴٫

● عضو کمیته روانشناسی بالینی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، از خرداد ۱۳۸۴٫

● عضو هیات موسس و رییس انجمن روان شناسی بالینی کودک و نوجوان ایران از ۱۳۸۶٫

● قائم مقام رئیس دانشگاه شهید بهشتی، ۸۶-۱۳۸۴٫

● عضو هسته و مدیر قطب علمی خانواده (برگزیده به عنوان قطب علمی ممتاز در سالهای ۱۳۸۸ و ۱۳۹۰)، از ۱۳۸۵٫

● رییس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی، از آبان ۱۳۹۱٫

تالیف و انتشار:

تالیف و انتشار ۲ جلد کتاب و بیش از ۹۰ مقاله در مجلات علمی – پژوهشی داخلی و خارجی.

? تقدیر و تشکر از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر محمد علی مظاهری تهرانی ?

فروردین ۲۲, ۱۳۹۶

۰ پاسخ به "دکتر محمد علی مظاهری"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X