امروز ۰۵ / فروردین / ۱۳۹۸
MENUMENU

زنده یاد دکتر علی اکبر سیاسی بنیانگذار و پدر روانشناسی جدید ایران

همراه با گروهی از دانشجویان از جانب دولت ایران برای ادامه تحصیل به پاریس رفت. پس از مدتی بخاطر درگیری جنگ جهانی اول به ایران برگشت و در دارالفنون و مدرسه علوم سیاسی به تدریس پرداخت. در سال ۱۳۰۶ دوباره به فرانسه رفت و در سال ۱۳۰۹ موفق به دریافت درجه دکترا در رشته روانشناسی از دانشگاه سوربن شد او بخاطر نگارش رساله اش برنده جایزه علمی از آکادمی فرانسه شد.سپس  در سال ۱۳۱۰ به ایران بازگشت. پس از تصویب طرح استقلال دانشگاه به ریاست دانشگاه برگزیده شد. دکتر سیاسی از آنجا که اصول روانشناسی جدید را در ایران بنیاد نهاد (بنیانگذار و پدر روانشناسی جدید در ایران) نامیده شد. 

وی سعی کرد ” علم النفس” را به روانشناسی جدید نزدیک کرده و قواعد و دستورهایی را برای تعلیم و تربیت تدوین کند. به اعتقاد او اعتبار علم روانشناسی در ایران به سابقه ای دیرینه بر میگردد. 

ابن سینا درباره مسایل و موضوعات مربوط به روانشناسی سخن گفته و آنچه علم النفس نام گرفته، برگرفته از بخش ششم کتاب الشفا است وی به “مقایسه علم النفس ابن سینا با روانشناسی جدید” پرداخته و سپس به همت علی اکبر دهخدا برای علم جدید “علم النفس” واژه جدید فارسی *روانشناسی* برگزیده شد.

 او در اوخر عمر در خارج از ایران می زیست.

وی در ۱۳۶۸ به ایران بازگشت و در سال ۱۳۶۹ در سن ۹۵ سالگی در گذشت.

      ? روحش شاد و یادش گرامی باد?

فروردین ۱۶, ۱۳۹۶

۰ پاسخ به "زنده یاد دکتر علی اکبر سیاسی بنیانگذار و پدر روانشناسی جدید ایران"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد