امروز ۰۵ / اسفند / ۱۳۹۷
MENUMENU

زنده یاد دکتر محمد مشایخی بنیانگذار مشاوره و راهنمایی ایران

از دانشگاه سوربن دکتری حقوق گرفت. او عمری در خدمت وزارت فرهنگ، دانشسرای عالی و دانشگاه تهران بود. دکتر مشایخی در پنج سال پایانی زندگی حرفه ای پر برکتش ریاست دانشسرای عالی و موسس و ریاست دانشگاه تربیت معلم بود. 

ایجاد امکان تعلیم و تربیت متناسب با استعداد و قابلیت دانش آموزان یکی از ارکان اساسی فراهم کردن عدالت اجتماعی است. زندگی دکتر محمد مشایخی معطوف به این مهم و اصلاح نظام آموزشی کشور بود. او به آسیب شناسی آموزش و پرورش تماماً نظری ایران پرداخت و مانند یک مصلح اجتماعی طرفدار بسط حقوق دموکراتیک و ایده دارالفنونی کردن آموزش و پرورش کشور بود. او مدافع کار عملی در مقابل آموزش نظری محض در مدارس بود و معتقد بود «دست از نفت مهم تر است».

اصلاحات تربیتی مورد نظر او ادامۀ اصلاحاتی بود که توسط امیرکبیر آغاز شد. او در سال ۱۳۳۲، متحول کردن آموزش و پرورش کشور را با طرح «نظرات اصلاحی دربارۀ فرهنگ ایران» در “جامعۀ لیسانسیه های دانشسرای عالی” شروع کرد. اثری که در سال ۱۹۶۳ با عنوان «اصلاح برنامه های ابتدایی و متوسطه ایران» توسط یونسکو هم در پاریس چاپ شد.

مدیریت ادارۀ مطالعات و برنامه ها در وزارت فرهنگ در سال ۱۳۳۷ به او امکان داد تا به زیرسازی تاسیس برنامۀ راهنمایی تحصیلی در نظام آموزشی کشور و تاسیس رشتۀ مشاوره و راهنمایی در دانشگاه بپردازد، برنامه ای که اگر تا آخر و به درستی تحقق پیدا می کرد، بزرگترین گام در راه تعالی کشور و بسط حقوقی مدنی فرزندان این مرز و بوم بود. 

دکتر مشایخی به حق “پدر و بنیانگذار مشاوره و راهنمایی در کشور” است. این استاد و مربی بزرگ در ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ در واشنگتن دار فانی را وداع گفت. از این استاد بزرگ آثار تربیتی باارزش و متعددی بجا مانده که هنوز ارزشمند و لازم الاجراست.

صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را                          تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید

              ?روحش شاد و یادش گرامی باد?

فروردین ۱۶, ۱۳۹۶

۰ پاسخ به "زنده یاد دکتر محمد مشایخی بنیانگذار مشاوره و راهنمایی ایران"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد