امروز ۰۵ / فروردین / ۱۳۹۸
MENUMENU

زنده یاد دکتر محمود ایروانی

از پیشکسوتان روانشناسی کشور

کارشناسی: ۱۳۸۴، روانشناسی، تهران

کارشناسی ارشد: ۱۹۷۱، روانشناسی، پاریس ۵

دکترا: ۱۹۷۱، روانشناسی، پاریس ۵

دکترا: ۱۹۷۴، روانشناسی، پاریس ۷

* کتاب های تالیفی:

– روانشناسی احساس و ادراک

– روانشناسی آزمایشی

* کتاب های ترجمه شده :

– روانشناسی شخصیت، جنبه های روانی-اجتماعی

– روانشناسی اجتماعی تجربی  

و بیش از چندین مورد مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و نشریات بین المللی و شرکت در همایش های داخلی .

فروردین ۲۴, ۱۳۹۶

۰ پاسخ به "زنده یاد دکتر محمود ایروانی"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد