امروز ۰۲ / بهمن / ۱۳۹۷
MENUMENU

واقعیت یا حقیقت

فریب ویترین ها رانخوریم . فریب احساسات و عواطف  را نخوریم . سعی کنیم همیشه عقلانیت ما در قدم اول حاضر باشد . همه چیز باید از فیلتر عقلانیت و تجربه و دانش بگذرد. می دانم که علم ما محدود است . می دانم که تجربه ما محدود است . اطلاعات ما محدود است . عقلانیت ما محدود است . غلیان احساسات و عواطف ما همیشه هست . عقده های ما همواره در کار است . می دانم که در فرهنگ ما بیشتر به شهود و  دریافت های باطنی اهمیت داده می شود که زیانش بیشتر از سودش می باشد !  ولی وقتی واقف باشیم که واقعیت ها همیشه نشانه حقایق نیستند ، قدری ملاحظه کار می شویم . دقیق تر می شویم .

در راه کشف حقیقت و یا درستی آزمایی جدی تر می شویم . متاسفانه در جهان ما همه چیز با متر و معیار ظاهر اندازه گیری می شود . از این روست که ما همیشه فریب می خوریم بهتر است بگویم رو دست می خوریم . خود آزار می شویم . افسرده و دلمرده می شویم . درصورتی که اگر با حقایق آشنا بشویم ، فریب ظاهر رانخوریم ، بکلی به وضعیت طبیعی و عادی برمی گردیم . بنابراین اگر می خواهیم بیشتر با حقایق زندگی کنیم تا واقعیت ها ، پشت ماسک ها و نقاب ها  و درون قالب ها و چارچوب ها را ببینیم . مانع و مقاومت های ذهنی خود را بشناسیم . درصورتی که صبور باشیم و در کار خود جدی شک ندارم که درستی آزمایی ، حقایق را کشف می کنیم و در سایه حقایق آدمی راحت تر و آسوده تر می زید. شاد باشید.

آیا اخلاقی بودن در جامعه ای که از بام تا شام کلاه سرمان می رود ممکن است ؟ آیا می توانیم چشم خود به ارزش های دنیای مادی ببندیم؟ در این صورت بشکل طفیلی در جامعه در نمی آییم؟ با سرشت بشر چه کنیم که مستعد هرگونه شیطنت و خشونت و جنایتی هست ؟ وظیفه ما نسبت بخود مان و نسبت به جامعه با هم در تضاد نیست؟ آیا با انفعال می توانیم مشکل خود را با جامعه برطرف کنیم؟ شیوه درست زیستن چیست ؟ آیا این شیوه با برنامه های ذهنی ما می خواند؟ با گذشته و ژن غالب خود چه کنیم؟ و هزاران پرسش دیگر !

رعایت نکردن توصیه های علمی و بهداشتی در رابطه با تن و روان  بهر دلیلی ، نشان می دهد که ما به حقیقت و واقعیت ها پشت کرده ایم. بنابراین بروز بیماری های خود را بگردن شانس و تصادف نیندازیم.  همه ما برای  غفلت ها و حماقت های خود باید بهای سنگین بپردازیم . تا دیر نشده در باره دانستگی های جزمی و زیان بخش خود بیندیشیم و نسبت به بطلان آنها بیدار شویم.

تهیه و تنظیم : دانیال آزادی 

( گروه آموزشی – علمی خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه )

۰ پاسخ به "واقعيت يا حقيقت"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X