امروز ۰۲ / بهمن / ۱۳۹۷
MENUMENU

حسین زعیمی

نام و نام خانوادگی : حسین زعیمی

مدرک تحصیلی : دانشجوی دکتری

گرایش : مشاوره

مرتبه علمی : مربی

 

 

 فوق دیپلم ، ریاضی ، مشهد ، ایران ، ۱۳۵۷-۱۳۵۵

کارشناسی مشاوره – دانشگاه اصفهان – ۱۳۷۳

> عنوان پایان نامه : ” بررسی رابطه دعا و کاهش اضطراب

کارشناسی ارشد مشاوره – دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن – ۱۳۷۵

> عنوان پایان نامه : ” بررسی رابطه بین اضطراب و تفکرات غیر منطقی

دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره ، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

 

علایق تدریس

> نظریه های روان درمانی، پویایی، کاربرد مصاحبه درمان، روانشناسی جنایی، کابرد روشهای روان درمانی

سوابق تدریس 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام، گروه روانشناسی (۱۳۷۵ تا کنون)

 

علایق پژوهش

> آسیب های روانشناختی

مقالات مجلات و ژورنال ها

 مقالات کنفرانس ها

زعیمی ، حسین ، تاثیر اختلالات روانی و گرایش به مواد مخدر ، برگ فرهنگ ، ۱۳۸۴

– زعیمی ، حسین ، رابطه دینداری با افسردگی ، اضطراب در دانشجویان ، ۱۳۹۰

– زعیمی ، حسین ، برسی مسایل و مشکلات ازدواج در جوانان و ارائه داه حل ، ۱۳۹۰

– زعیمی ، حسین ، بررسی کارآمدی آموزش خانواده و مهارت های زندگی ، ۱۳۸۹

– بررسی رابطه طلاق والدین با فرار فرزندان از منزل ، ۱۳۸۵

– بررسی اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر کاهش و درمان P.T.S.D ، ۱۳۹۱

بررسی رابطه طرحواره های هیجانی و باورهای فراشناختی با افسردگی ، چاپ در مجله علمی – پژوهشی isc

نقش روانی – اجتماعی حجاب در سلامت رفتاری زنان و دختران ، ۱۳۸۸

نقش بررسی نیمرخ روانی شناختی – هویت و تاثیر آن بر سلامت عمومی ،۱۳۹۰

مقایسه باورهای فراشناختی – راهبردی کنترل فکر و اهمال کاری ، ۱۳۹۱

بررسی اثر بخشی درمان گروهی شناختی هیجانی معنوی بر کاهش بحران هویت بیماران تومور مغزی ، ۱۳۹۳

بررسی رابطه بین هوش معنوی در بین دختران گریزان از منزل و دختران عادی ، ۱۳۹۳

اثر بخشی نمایش عروسکی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری کودکان پرورشگاهی ، ۱۳۹۳

بررسی عوامل موثر بر فرار دختران جوان و پیامد های روانی و اجتماعی آن ، ۱۳۸۷

مقالات ارائه شده در همایش ها و کنفرانس ها

Hossein zaeimi, Shakila Yousefi , (2012) , Relationship with spouse and Restriction of Role in Mothers of children with Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) , procedia-social and Behavioral Sciences

 
 طرحهای پژوهشی

زمینه یابی آسیب های سیستم خانواده و نقش آموزش مهارتهای زندگی جهت جلوگیری از طلاق ،

دانشگاه آزاد سلامی واحد تربت جام و بهزیستی ، ۱۳۹۰

بررسی ریشه های اجتماعی طلاق و راهکارهای پیشگیری از آن ، ۱۳۸۲

 

تالیف و ترجمه

تالیف کتاب تاثیر اختلالات روانی و گرایش به مواد مخدر

تالیف کتاب درمان گام به گام اختلالات رفتاری و عادی کودکان

تالیف کتاب پویایی گروه و درمان

 
کارگاهها یا دور ه ها

بررسی مشکلات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام ، ۱۳۹۰

کارگاه درمان اختلال وسواس بنیاد شهید ، ۱۳۹۲

کارگاه درمان اختلالات کاری و رفتاری کودکان ، بنیاد شهید مشهد ، ۱۳۹۱

کارگاه مشاوره قبل از ازدواج ، بنیاد شهید ، ۱۳۹۱

کارگاه جایگاه خدمات مشاوره در دانشگاه آزاد اسلامی  ، ۱۳۸۲

کارگاه آسیب شناسی خدمات مشاوره دانشگاه آزاد اسلامی ، ۱۳۸۱

کارگاه روش های اصول فنون مشاوره ، منطقه ۹ دانشگاه آزاد اسلامی ، ۱۳۷۹

کارگاه مشاوره قبل از ازدواج دانشگاه آزاد اسلامی ، ۱۳۸۲

کارگاه آسیب شناسی خانواده در دانشگاه ، ۱۳۸۶

کارگاه روش تحقیق و پژوهشهای علوم رفتاری ، ۱۳۸۴

کارگاه سنجش و اندازه گیری در دانشگاه ، ۱۳۸۵

کارگاه مهارت های زندگی ، دانشگاه آزاد اسلامی رودهن ، ۱۳۸۵

کارگاه spss دانشگاه آزاد اسلامی ، ۱۳۸۶

کارگاه انگیزش و یادگیری در دانشگاه ، ۱۳۸۵

کارگاه تدوین خدمت ربع قرن فعالیت دانشگاه ، ۱۳۸۷


سخنرانی ها

جایگاه مشاوره خانواده ، حوزه علمیه مشهد ، ۱۳۹۲

جوانان و مشاوره خانواده ، آستان قدس رضوی ، ۱۳۸۸

آسیب شناسی بلوغ نوجوانان ، آموزش و پرورش ، ۱۳۸۶

روانشناسی هنر شاد زیستن ، آستان قدس رضوی ، ۱۳۸۷


 پایان نامه هایی که به عنوان راهنما یا مشاور همکاری داشته اید.

بررسی اثر بخشی درمان شناختی – هیجان دینی بر کاهش مشکلات پرستاران ، ۱۳۹۰

برسی اثربخشی آموزش گروهی مهارخشم و سازگاری اجتماعی نوجوانان ، ۱۳۸۹

بررسی اثربخشی گروه درمانی بر کاهش افسردگی و اضطراب  ، ۱۳۹۰

بررسی باورهای دینی با کیفیت زندگی و فرسودگی شغلی کارکنان ، ۱۳۹۰

بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و اختلالات شخصیت دانشجویان ، ۱۳۸۹

رابطه باورهای دینی و کارآمدی هوش و احساس بهزیستی ، ۱۳۸۹

بررسی رابطه واقعیت درمانی و جرات ورزی و عزت نفس ، ۱۳۸۹

بررسی اثر بخشی مداخله شناختی – رفتاری با رویکرد مذهبی بر خودپنداره ، ۱۳۸۹

بررسی باورهای دینی با نگرانی و عدم تحمل بلاتکلیفی ، ۱۳۹۲


شرکت در دوره ها وکارگاههای تخصصی

کارگاه آسیب شناسی روانی و جایگاه مشاوره ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، ۱۳۸۴

کارگاه پیشگیری از آسیب های اجتماعی ، دبیرخانه منطقه ۹ دانشگاه آزاد اسلامی ، ۱۳۸۷

انگیزش و یاددهی اثربخش ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام ، ۱۳۸۵

آشنایی با اینترنت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام ، ۱۳۸۶

دوره برنامه ریزی و الگوی تدوین طرح درس ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام ، ۱۳۸۳

دوره ارزشیابی اندازه گیری و آزمون ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام ، ۱۳۸۶

آمار و SPSS ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام ، ۱۳۸۸

آشنایی با قوانین و آیین نامه های پژوهشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام ، ۱۳۸۹

Power point  ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام ، ۱۳۸۴

 سوابق اجرایی

– قائم مقام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام (۱۳۶۵ تا ۱۳۶۸)

– معاونت اداری و مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام (۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴)

– مدیر مرکز مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام (۱۳۷۵ تاکنون)

مدیر فنی مرکز مشاوره آستان قدس رضوی ، ۱۳۸۸-۱۳۷۷

مدیر فنی مرکز مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی ۱۳۹۳۱۳۹۲

عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی منطقه ۲

 افتخارات

مشاور نمونه ارزیابی سازمان ملی جوانان ، ۱۳۸۸

استاد نمونه فرهنگی – علمی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه ۹ ، ۱۳۸۳

استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام ، ۱۳۹۴

 

اردیبهشت ۸, ۱۳۹۶

۰ پاسخ به "حسین زعیمی"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X