امروز ۳۰ / ۰۴ / ۱۳۹۸
MENUMENU

معرفی کتاب فرصتی برای زندگی

چشم از هدف برداشته بودم و خودم را به امور دیگری مشغول کرده بودم، چیزهایی مثل: زندگی دوستان ام، کارم، اتومبیل قراضه ام که همیشه به تعمیر نیازداشت و چیزهای دیگر. من زندگی ام را کاملا فراموش کرده بودم و اکنون زندگی برای من نامه نوشته بود، مرااحضارکرده بود و فقط می شد یک کارانجام داد. باید می رفتم و با آن روبه رو می شدم.

?فرصتی برای زندگی

✏️نویسنده: سسیلیا آهرن

✏️ترجمه: شهنازرافعی

?ناشر: آگه

تهیه و تنظیم : ریحانه نظیری راد 

( گروه آموزشی – علمی خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه )

۰ پاسخ به "معرفي كتاب فرصتي براي زندگي"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X