امروز ۰۳ / تیر / ۱۳۹۸
MENUMENU

معرفی کتاب مدیریت خشم

 چون این رفتار هدفمند است، پس فرد به طور کاملاً آگاهانه آن را انتخاب می کند.

 ممکن است بپرسید چرا افراد “خشم” را انتخاب می کنند؟

 براساس تئوری انتخاب “خشم” و “ابراز پرخاشگری” برای فردی که آن را انتخاب می کند، کنش های مؤثری دارد.

 خشم یعنی “کنترل خودت را از دست بده تا کنترل دیگران را به دست بگیری”.

 وقتی خشمگین می شویم و پرخاشگری می کنیم، در واقع شیوه ای را انتخاب می کنیم تا دیگران را وادار کنیم، کاری را که از آنها می خواهیم انجام بدهند. 

این شیوه ای است که ما در دنیای مبتنی بر کنترل بیرونی آموخته ایم.

 کتاب: مدیریت خشم 

نوشته: دکتر پاتریک ام ریلى و دکتر میشل اس شاپ شایر 

 ترجمه: لیلا امیرپور و خدیجه علوى

انتشارات: سایه سخن

۰ پاسخ به "معرفي كتاب مديريت خشم"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X