امروز ۰۳ / تیر / ۱۳۹۸
MENUMENU

معرفی کتاب درمان نگرانی

▫️ من شکست نخوردم. رفتارم شکست خورد.

▫️ می‌توانم از شکستم پند بگیرم.

▫️ شکست می‌تواند مرا به چالش بکشد.

▫️ می‌توانم بیشتر سعی کنم.

▫️ شاید این شکست نبود.

▫️ می‌توانم به رفتارهای دیگر که می‌تواند موفق شود، دقیق شوم.

▫️ می‌توانم به آن‌چه کنترل کنم، دقیق شوم.

▫️ نیازی به موفقیت در آن کار وجود نداشت.

▫️ رفتارهایی بودند که فایده‌ای دربرداشتند.

▫️ هرکس در کاری شکست می‌خورد.

▫️ شاید کسی متوجه نشد.

▫️ آیا هدف درستی داشتم؟

▫️ شکست، مهلک نیست.

▫️ آیا معیارهای بیش از اندازه سخت‌گیرانه داشتم؟

▫️ آیا بهتر از قبل بودم؟

▫️ هنوز می‌توانم کارم را مثل گذشته‌ها انجام بدهم، این یکی با مشکل روبه‌رو شد.

▫️ شکست خوردن در کاری معنایش این است که من سعی خودم را کردم. بدتر از آن سعی نکردن است.

▫️ تازه شروع کرده‌ام.

▫️ فردا، روز موفقیت دیگری است.

▫️ فردا، همین امروز است.

? منبع: درمان نگرانی

? نوشته: رابرت لی‌هی

? ترجمه: مهدی قراچه‌داغی

? انتشارات: شباهنگ

( گروه آموزشی – علمی خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه ) 

۰ پاسخ به "معرفی کتاب درمان نگرانی"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X