امروز ۰۳ / تیر / ۱۳۹۸
MENUMENU

دروغ هایی که به خود می گوییم

چرا به خودمان دروغ می گوییم؟

برای پرهیز از احساساتی که پذیرفتن واقعیت در ما ایجاد می کنند.به جای روبه رو شدن با حقیقت، ما منتظر می مانیم تا تخیلاتمان حقیقت یابند و این گونه  از حقایق زندگی مان اجتناب می کنیم. با انتظار کشیدن برای تبدیل واقعیت به چیزی غیر واقعی، ما به خودمان درباره ی عزیزانمان، خودمان و زندگی دروغ می گوییم. ما رنج می کشیم زیرا با واقعیت می جنگیم، جنگی که همیشه در آن بازنده ایم .

***************

این کتاب که در ظاهر درباره روان‌درمانی است، در واقع درباره معنای آدم بودن است. همه ما به خودمان دروغ می‌گوییم تا از درد در زندگیمان اجتناب کنیم. از این رو، همه به عنوان آدم‌هایی ناقص و ناکامل با هم برابریم‏؛ پس می‌توانیم با شأن برابر با هم گفتگو کنیم و موظف به بیان حقایق به خود و دیگران هستیم. با این کار، یعنی دیدن دروغ‌هایی که به خود می‌گوییم و مواجهه با حقایقی که از آن‌ها اجتناب می‌کنیم، راهی را برای زیستن در حقیقت و با یکدیگر می‌یابیم. شنیدن حقیقت از دیگری به معنای تسلیم او شدن نیست، بلکه به این معناست که به چیزی بزرگتر تسلیم شده‌ایم: حقیقت.

کتاب فوق نوشته ی جان فردریکسون و ترجمه ی علیرضا ازغندی است که توسط انتشارات بینش نو به چاپ رسیده است.

تهیه و تنظیم: طلیعه اسدالهی (تیم علمی ،آموزشی خانه ی روانشناسان،مشاوران و حرف یاورانه)

۰ پاسخ به "دروغ هایی که به خود می گوییم"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X