امروز ۰۵ / خرداد / ۱۳۹۸
MENUMENU

آزمودن مدل طرحواره های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و رضایت زناشویی با میانجی گری سبک دلبستگی ناایمن و افسردگی

۰ پاسخ به "آزمودن مدل طرحواره های ناسازگار اوليه حوزه بريدگی و طرد و رضايت زناشويی با ميانجي گري سبك دلبستگی ناايمن و افسردگی"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X