امروز ۳۰ / ۰۴ / ۱۳۹۸
MENUMENU

آیا موفقیت در ژنتیک ما نهفته است؟

? در مطالعه اخیر که در Psychological Science، منتشر شد گروهی به سرپرستی Daniel W. Belsky از دانشگاه علوم درمانی duke که بر روی ژنتیک و ارتباط آن با تعالی شخص در جامعه تحقیق شده است.

? سرپرست گروه مطالعه Daniel W. Belsky بیان می کند که آموزش خوب و دریافت مناسب آن نیازمند مهارت و توانایی مشابه است و فرض ما این است که موفقیت شخص به داشتن ژنهای مناسب در راستای تخصص و مهارت او است.

? او و همکارانش ۱۰۰۰ شخص را از جامعه آماری ، dunedin(حدود ۱۰۳۷ نفر در دومین شهربزرگ نیوزلند که در یک سال به دنیا آمده بودند مورد مطالعه قرار گرفته اند و به نام همان شهر dunedin معروف است) در نیوزلند از زمان تولد به مدت بیش از چهار دهه از همه خصوصیات و ویژگی ها از جمله فیزیولوژی مورد بررسی قرار دادند. ? هنگامی که Belsky  و همکارانش تنوع ژنتیکی و میزان آموزش اکتسابی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند به یک ارتباط دست یافتند .

? اشخاصی که دارای تنوع ژنتیکی( اندوخته ژنتیکی ) بالا و میزان متراکمی از آن بودند نه تنها در حصول و کسب آموزش، بلکه در دیگر موارد نیز موفق بوده اند.

? اشخاصی که دارای تنوع ژنتیکی بالا بودند علاقه مند به ترک خانه و بدست آوردن شغل های مناسب بودند. آنها شغلهای معتبر داشته و توانایی کسب و درآمد و ثروت بیشتر و همچنین توانایی مدیریت مسائل اقتصادی را داشتند.همچنین این مطالعه نشان می دهد این افراد در دریافت آموزش ها و استفاده کاربردی از آنها برای اهدافشان موفق تر بوده اند.

? همه این فاکتورها نشان می داد که کودکانی که دارای تنوع ژنیتکی بالا بودند موفقیتهای اقتصادی در طول زندگی داشته اند، حتی اشخاصی که در خانواده های فقیر رشد یافته بودند.

? هوش تنها یکی از فاکتورهای ارتباط حصول آموزش از سوی شخص است و خصوصیات فردی از جمله مسک فرد و میان فردی (روانشناسی) از جمله خصوصیات مهم دیگر هستند.

? مطالعه اخیر دیگری که به رهبری Wei Chi  از دانشگاه Tsinghua انجام گرفت نشان داد که چگونه ژنها بر مسک فردی یا انگیزش فرد در تخصص و حرفه  او تاثیر می گذارد. 

? ژن DRD4 مسئول تنظیم رسیدن میزان دوپامین به گیرنده ها است و تغییرات میزان و تنوع آن باعث نمود انگیزشی متفاوت در افراد است و به نوعی مسئول پاداش و ایجاد آرامش در فرد است.

? در مثالی دیگر ژن DRD4-7R میتواند به توجه و دریافت مسائل سخت کمک کند و همچنین طبق یافته ها این ژن بین خصوصیات فردی مثبت شخص از جمله برتری شخص در کشف مسائل و توانایی مدیریت و رهبری ارتباط دارد.

? همکاران Chi و او معتقد هستند که ژنیتیک و فاکتورهای محیطی هر دو بر برتری و موفقیت شغلی و تخصصی یک فرد تاثیر می گذارند. این تیم تحقیقاتی با بررسی ۱۵۰۰۰ نوجوان آمریکایی بین سنین ۱۳ تا ۱۸ سال تا سنین ۲۴ تا ۳۲ سال واطلاعات آموزشی و شغلی و نمونه بزاق آنها برای بررسی ژنتیک استفاده کرده اند. ? این تحقیق نشان می دهد که فاکتورهای محیطی و ژنتیکی چه مثبت و چه منفی بر تخصص و شغل آنها تاثیر گذار است.

? همچنین می توان با بررسی و شناخت کودکان و نوجوانان عوامل محیطی مناسبی را در جهت رشد آنها با توجه به خصوصیات ژنیتیکی و موقعیت آنها فراهم آورد.

آذر ۱۷, ۱۳۹۶

۰ پاسخ به "آیا موفقیت در ژنتیک ما نهفته است؟"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X