امروز ۰۵ / خرداد / ۱۳۹۸
MENUMENU

بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتالیان به ضربه سر

دانلود فایل PDF مقاله بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتالیان به ضربه سر

تهیه و تنظیم : غزاله ترناس 

( گروه آموزشی – علمی خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه ) 

تیر ۲۱, ۱۳۹۶

۰ پاسخ به "بررسي اثربخشي گروه درماني شناختي ـ رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتالیان به ضربه سر"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X