امروز ۰۵ / فروردین / ۱۳۹۸
MENUMENU

شادمانی کیفیت زندگی را ارتقاء می دهد

متاسفانه بسیاری از مردم به رقم برخورداری از مظاهر مادی شاد و مسرور نیستند .

از این واقعیت بی خبرند که برای حفظ آرامش خیال و متانت باید با فلسفه بی غمی و سر زندگی به رویدادها بنگرند و آنها را چندان جدی نگیرند .

از قدیم خوشحالی را به قلب نسبت داده و شعرا درباره ی ((دل خوش)) و ارتباط آن با شادمانی ابیات فراوانی سروده اند اما واقعیت این است که قلب با شادمانی ، عشق و سایر لطایف روحی هیچ گونه ارتباطی ندارد ، تنها عضله ای است که خون را به تمام نقاط بدن پمپ می کند . بنابراین شعرا درباره ی دل تعبیر نادرستی دارند .

آب زلال درحال عبور ممکن است توسط آلاینده های مختلف کیفیتش را از دست بدهد ، جریان شفاف فکر شما نیز تحت تاثیر آلاینده های ذهنی نظیر غم ، نگرانی ، ترس ، خشم ، و سایر احساسات منفی ، کیفیش را از دست می دهد و زندگی را به کامتان تلخ می کند . 

به بیانی دیگر وقتی غم و اندوه و نگرانی و ترس به قلمروی ذهن نفوذ کند ، با اختلال در تبادلات شیمیایی سیستم داخلی انواع ناراحتی های روحی و جسمانی را به بدن تحمیل می کند .

امروزه ثابت شده امراض بسیاری ماننده سرطان و آرتروز ( ورم مفاصل ) با خشم نفرت و انزجار رابطه ی مستقیم دارد . به اعتقاد کارشناسان ٨٠ درصد بیماری ها زاییده خشم و ترس است .

بنابراین برای این که شادمانی و سرور که سرشت طبیعی انسان است به شما روی خوش نشان دهد ، باید نخست به سراغ ذهنتان بروید و تمام موانع و نارسایی های آن را برطرف سازید . به عنوان نخستین گام بر گناهان و معاصی خود قلم عفو بکشید و گذشته را رها کنید .

برای این که راه را برای بروز و ظهور احساسات مثبت از جمله شادمانی هموار کنید ضرورت دارد اعمال و اندیشه ها و وضعیت دنیای خود راقبول کنید و در برابر هیچ یک از هیجانات منفی مقاومت نکنید .

این نکته را آویزه گوش کنید که پافشاری بر افکار و احساسات نامطلوب و زیرسلطه آن باقی ماندن و از آن غول شکست ناپذیر ساختن ، راه را بر شادمانی و سایر نیرو های فعال تان خواهد بست .

بعضی از مردم بخش عمده ای از عمرشان را بر پایه ی قیاس و چشم و هم چشمی بنا می کنند و موفقیت و برتری را صرفاً از راه رقابت و چشم و هم چشمی با همکاران و خویشاوندان می بینند و در این راه فضایی برای شاد زیستن باقی نمی گذارند . به شما توصیه می کنم که هر روز صبح گره از ابروان بگشایید و با خلق خوش و رویی گشاده از بستر بیرون بیایید و روزتان را با خوشحالی آغاز کنید و در تمام طول روز بارها افکار و احساساتتان را بررسی کرده و نگرانی و تشویش را ازذهنتان پراکنده سازید .

حس شوخ طبعی خود را نیرومند نگه دارید . به شما در جنگ علیه تنش و فشار عصبی کمک می کند .

٩راه بهتر برای شادمانه زیستن

١. زندگیم وقتی تغییر می کند ،که من تغییر کنم .

٢. ذهن و قلبتان را بهترین سرمایه ی زندگی تلقی کرده و اندوخته هایشان را افزایش دهید .

٣. تصویری که از خود بر ذهن دارید بسیار مهم است .

۴. از تعریف و تحسین دیگران غافل نشوید .

۵. ببخش و فراموش کن .

۶. کامل بودن گران تمام می شود ، اشتباه بازخوردی ارزشمند است .

٧. تو همانی که بدان می اندیشی .

٨. شکست را یک فرصت تلقی کنید .

٩. به نعمت هایی که از آن بر خوردارید توجه کنید .

تهیه و تنظیم : زیبا پاشایی 

( گروه آموزشی – علمی خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه )

۰ پاسخ به "شادماني كيفيت زندگي را ارتقاء مي دهد"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد