امروز ۰۵ / خرداد / ۱۳۹۸
MENUMENU

مقایسه اثربخشی دو رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی و نظام عاطفی بوون بر میل به طلاق در مراجعان متقاضی متارکه

دانلود فایل PDF مقاله مقایسه اثربخشی دو رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی و نظام عاطفی بوون بر میل به طلاق در مراجعان متقاضی متارکه.

تهیه و تنظیم : غزاله ترناس 

( گروه آموزشی – علمی خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه ) 

تیر ۲۱, ۱۳۹۶

۰ پاسخ به "مقايسة اثربخشي دو رويكرد خانواده درماني مبتني بر طرحواره درماني و نظام عاطفي بوون بر ميل به طلاق در مراجعان متقاضي متاركه"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X