امروز ۰۵ / خرداد / ۱۳۹۸
MENUMENU

مقایسه طرحوارههای ناسازگار اولیه در مجرمین مرد مبتلا به اختلالات شخصیت با سایر مجرمان

دانلود فایل PDF مقاله مقایسه طرحوارههای ناسازگار اولیه در مجرمین مرد مبتلا به اختلالات شخصیت با سایر مجرمان

تهیه و تنظیم : غزاله ترناس 

( گروه آموزشی – علمی خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه ) 

تیر ۲۱, ۱۳۹۶

۰ پاسخ به "مقایسه طرحوارههاي ناسازگار اولیه در مجرمین مرد مبتلا به اختلالات شخصیت با سایر مجرمان"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X