امروز ۰۲ / بهمن / ۱۳۹۷
MENUMENU

چگونگی اعتبار علمی کنگره ها

متاسفانه هر سال که می گذرد بر تعداد کنگره های تجاری افزوده می شود و افرادی که گاهی از حوزه های تخصصی چیزی نمی دانند با سوء استفاده از نیاز دانشجویان و با برگزاری کنگره هایی آنهم از نوع بین المللی !  ثروت کلانی عایدشان می شود و مهمتر از همه اینکه علم به وهن گرفته می شود . 

اگرچه نظارت سازمان های مرتبط و پایش و موضع گیری انجمن های علمی می تواند راهگشا باشد با این حال ، اصلی ترین راه پیشگیری از رشد قارچ گونه چنین کنگره هایی ، افزایش آگاهی و تفکر نقادانه به ویژه در دانشجویان ارجمندمان می باشد.

?عمده ترین تله های کنگره های تجاری عبارتند از:

•  استفاده یا سوء استفاده از اسامی و لوگوی دانشگاه ها به عنوان حامیان

•  رزرو سالن در دانشگاه های معتبر و بولد کردن نام آن دانشگاه در پوستر

•  سوء استفاده از کلمه بین المللی 

•  استفاده از کلماتی نظیر سومین ، هفتمین ، هشتمین برای ایجاد ذهنیت با سابقه بودن کنگره 

•  سوء استفاده از نام پیش کسوتان 

•  پرداختن همزمان به چند رشته نظیر روانشناسی ، علوم رفتاری ، علوم تربیتی ، علوم اجتماعی و مدیریت

?دانشگاه ها چطور اجازه می دهند که از نامشان استفاده یا سوء استفاده شود؟

دو حالت وجود دارد؟

•  در مواردی دانشگاه ها نسبت به سوءاستفاده از نام و لوگوی خود اطلاع پیدا نمی کنند.

•  در عین حال قصه تلخ اینکه گاهی برخی از دانشگاه ها در راستای جلب درآمد ، حساسیت های لازم را در واگذاری سالن و نظایر آن رعایت نمی کنند.

 

?چطور می شود که یک پیش کسوت اجازه می دهد از نامش سوءاستفاده به عمل آید.

باز دو حالت وجود دارد؟

•  در مواردی بدون هماهنگی با پیشکسوت ، از نام ایشان استفاده می شود ؛ همان اتفاقی که یک کنگره از نام ریاست انجمن روانشناسی ایران استفاده کرده بود که منجر به واکنش آن انجمن شد .

•  در مواردی هم، استادان ارجمند و نام آور به واسطه اطلاعات نادرستی که از کنگره به آنها ارایه می شود بدون اطلاع کافی از ابعاد امر ، موافقت خود را اعلام می کنند. 

?آیا درج  یک کنگره در سیولیکا به معنای معتبر بودن کنگره می باشد؟

متاسفانه پاسخ منفی است و مواردی دیده می شود که کنگره های غیرمعتبر در سیولیکا معرفی شده اند.

? اگر مقاله ام در یک کنگره تجاری منتشر شود آیا امتیازی خواهد داشت؟ 

با توجه به حساس شدن انجمن های علمی که نمونه ای از آن در موضع گیری های اخیر انجمن روانشناسی ایران و انجمن روانشناسی تربیتی ایران مشاهده می شود و به تبع آن حساس شدن اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها ، پیش بینی می شود که در ارزیابی های دانشگاه ها ، به مقالات این کنگره ها به عنوان مقاله غیرمعتبر ، امتیازی تعلق نگیرد. 

?از کجا بدانم کدام کنگره معتبر است؟

•  اصلی ترین ملاک این است که برگزار کننده ( تاکید می شود برگزار کننده نه حامی کنگره) یک انجمن علمی مصوب وزارتین علوم و بهداشت و یا یک دانشگاه معتبر باشد.

•  در عین حال و همراه با ملاک فوق، داشتن کمیته علمی معتبر و وجود فرایند دقیق داوری مقالات، از دیگر ملاک های معتبر بودن کنگره محسوب می شود. 

امید است با پیشگام شدن انجمن های علمی و دانشگاه ها در برگزاری کنگره های معتبر به منظور تامین نیاز جامعه علمی از طرفی و نیز با افزایش نظارت سازمان ها ، انجمن ها و دستگاه های ذیربط و بالاتر از همه اینها افزایش تفکر نقادانه در دانشجویان ارجمند ، اجازه ندهیم که با علم اینچنین وهن آمیز برخورد شود.

دکتر پورشریفی

۱۶ خرداد ۱۳۹۶

۰ پاسخ به "چگونگی اعتبار علمی کنگره ها"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X