امروز ۰۳ / تیر / ۱۳۹۸
MENUMENU

همه مطالب ارسال شده توسط تیم علمی آموزشی

00

تیر'۹۶

تأثیر برنامه آموزشی در پیشگیری از افسردگی پس از زایمان

دانلود فایل PDF مقاله تأثیر برنامه آموزشی در پیشگیری از افسردگی پس از زایمان  تهیه و تنظیم : غزاله ترناس  …

ادامه مطلب

00

تیر'۹۶

مقایسه طرحوارههای ناسازگار اولیه در مجرمین مرد مبتلا به اختلالات شخصیت با سایر مجرمان

دانلود فایل PDF مقاله مقایسه طرحوارههای ناسازگار اولیه در مجرمین مرد مبتلا به اختلالات شخصیت با سایر مجرمان تهیه و تنظیم …

ادامه مطلب

00

تیر'۹۶

همترازسازی دو آزمون اضطراب کتل و اشپیلبرگر

دانلود فایل PDF مقاله همترازسازی دو آزمون اضطراب کتل و اشپیلبرگر. تهیه و تنظیم : غزاله ترناس  ( گروه آموزشی – …

ادامه مطلب

00

تیر'۹۶

بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتالیان به ضربه سر

دانلود فایل PDF مقاله بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی ـ رفتاری در کاهش پرخاشگری مبتالیان به ضربه سر تهیه و تنظیم …

ادامه مطلب

00

تیر'۹۶

مقایسه اثربخشی دو رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی و نظام عاطفی بوون بر میل به طلاق در مراجعان متقاضی متارکه

دانلود فایل PDF مقاله مقایسه اثربخشی دو رویکرد خانواده درمانی مبتنی بر طرحواره درمانی و نظام عاطفی بوون بر میل به …

ادامه مطلب

00

تیر'۹۶

رابطه ی باورهای غیرمنطقی و سازگاری زناشویی زوجین شهر اصفهان

دانلود فایل PDF مقاله رابطه ی باورهای غیرمنطقی و سازگاری زناشویی زوجین شهر اصفهان. تهیه و تنظیم : غزاله ترناس  ( …

ادامه مطلب

00

تیر'۹۶

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روانی با سرخوردگی زناشویی در زوجین

دانلود فایل PDF مقاله بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و سلامت روانی با سرخوردگی زناشویی در زوجین. تهیه و تنظیم : غزاله …

ادامه مطلب

00

تیر'۹۶

آزمودن مدل طرحواره های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و رضایت زناشویی با میانجی گری سبک دلبستگی ناایمن و افسردگی

دانلود فایل PDF مقاله آزمودن مدل طرحواره های ناسازگار اولیه حوزه بریدگی و طرد و رضایت زناشویی با میانجی گری …

ادامه مطلب

00

تیر'۹۶

همترازسازی دو آزمون اضطراب کتل و اشپیلبرگر در دبیرستانهای شهر تهران

دانلود فایل PDF مقاله همترازسازی دو آزمون اضطراب کتل و اشپیلبرگر در دبیرستانهای شهر تهران

ادامه مطلب

00

خرداد'۹۶

بررسی مقایسهای سخت رویی و سلامت روان در سطوح مختلف دینداری در فرهنگیان شهرستان خوی

دانلود فایل PDF بررسی مقایسهای سخت رویی و سلامت روان در سطوح مختلف دینداری در فرهنگیان شهرستان خوی

ادامه مطلب
تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X