امروز ۰۵ / خرداد / ۱۳۹۸
MENUMENU

همه مطالب ارسال شده توسط تیم علمی آموزشی

00

فروردین'۹۶

کنگره سراسری روانشناسی خانواده

نام کنگره: کنگره سراسری روانشناسی خانواده

زمان برگزاری: 14 و 15 اردیبهشت

محل برگزاری: کرمانشاه.

ادامه مطلب

00

فروردین'۹۶

نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حقوق، مدیریت و روانشناسی

نام کنگره: نخستین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حقوق، مدیریت و روانشناسی

زمان برگزاری: 11 و 12 اردیبهشت

محل برگزاری: ایلام- پردیس دانشگاهی باختر

ادامه مطلب

00

فروردین'۹۶

سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس

نام کنگره: سومین همایش آموزش تاریخ در مدارس

زمان برگزاری: 7 اردیبهشت

محل برگزاری: اصفهان- مرکز تحقیقات معلمان اصفهان

ادامه مطلب

00

فروردین'۹۶

اولین همایش علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی

نام کنگره: اولین همایش علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی

زمان برگزاری: 7 اردیبهشت

محل برگزاری: تهران

ادامه مطلب

00

فروردین'۹۶

یازدهم همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی

نام کنگره: یازدهم همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی

زمان برگزاری: 6 و 7 اردیبهشت

محل برگزاری: تبریز- دانشگاه تبریز

ادامه مطلب

00

فروردین'۹۶

کنفرانس زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی

نام کنگره: کنفرانس زیست شناسی کاربردی و سبک زندگی

زمان برگزاری: 31 فروردین و 1 اردیبهشت

محل برگزاری: تهران- دانشگاه الزهرا

ادامه مطلب

00

فروردین'۹۶

اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی تربیت

نام کنگره: اولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی تربیت

زمان برگزاری: 15 فروردین

محل برگزاری: تهران- دانشگاه الزهرا

ادامه مطلب

00

فروردین'۹۶

00

فروردین'۹۶

00

فروردین'۹۶

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد
X