امروز ۰۵ / فروردین / ۱۳۹۸
MENUMENU

دکتر سید هادی معتمدی روانپزشک و عضو هیت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

و روانی انسان دارد. مواردی مانند افسردگی و اضطراب و استرس که ریشه های بیولوژیک دارند و مسایل و مشکلات خانوادگی و اجتماعی متعددی که انسان امروزی با آن در گیر است از قبیل اعتیاد و طلاق و امثال آن لزوم پرداختن به مسائل و موضوعات مرتبط با دست اندر کاران رشته‌های مختلف مرتبط با سلامت روان را بیش از پیش مطرح می کند و این موضوع زمانی بیشتر موضوعیت پیدا می کند که بدانیم بحث کار تیمی بین رشته ای روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. بدین لحاظ راه اندازی مرکزی که خدمات جامعی از قبیل خدمات آموزشی،   پژوهش و رفاهی را به اعضای مختلف تیم مانند روانشناسان، مشاوران، مددکاران و رشته‌های نزدیکتر به پزشکی  مانند گفتار درمانی، روان پرستاری ، فیزیو تراپی و در نهایت روانپزشکان دارای اهمیت بسیاری می باشد. 

آگاهی از راه اندازی این مرکز بسیار شادی بخش بوده و امیدوارم که تمامی افراد مرتبط از آن آگاهی یافته و بتوانند از خدمات آن بهره برداری کنند. 

برای تمام افرادی که برای راه اندازی این مرکز زحمت کشیده اند از خداوند توفیقات روز افزون خواهانم.

دکتر سید هادی معتمدی

فروردین ۲۲, ۱۳۹۶

۰ پاسخ به "دکتر سید هادی معتمدی روانپزشک و عضو هیت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی"

ارسال یک پیغام

تمامی حقوق متعلق به خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه می باشد