نوع عضویت

عضویت وابسته
30.000 تومان
دارندگان مدرک کارشناسی از این طریق ثبت نام نمایند
عضویت پیوسته
35000 تومان
دارندگان مدرک کارشناسی ارشد از این بخش ثبت نام نمایند
عضویت ویژه
40.000 تومان
دارندگان مدرک دکترا از این طریق ثبت نام نمایند
قابل توجه متقاضیان عضویت در سایت : عضویت در سایت خانه به سه شکل امکان پذیر می باشد : 1- اعضای پیوسته : دارندگان مدرک کارشناسی رشته های روانشناسی ، مشاوره و حرفه های یاورانه (پرستاری ، روانپزشکی ، بهیاری ، مددکاری ، علوم اجتماعی ، جامعه شناسی و…) 2- اعضای وابسته : دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در رشته های روانشناسی و مشاوره و حرفه های یاورانه 3- اعضای ویژه : دارندگان مدرک دکترا در رشته های روانشناسی ، مشاوره و حرف یاورانه

لطفا حق عضویت خود را به شماره کارت فوق واریز نموده و به همراه مدارک به شماره واتساپ 09128253041 ارسال نمایید تا کارت شما به صورت دیجیتالی صادر شود