درباره ما

درباره خانه

تعریف خانه روانشناسان ؟

ایجاد یک سازمان مردم نهاد یکپارچه از عناصر تربیت شده (روانشناسان، مشاوران و سایر حرفه های مرتبط) توسط ساختار هدفمند خانه روانشناسان، مشاوران و حرف یاورانه به منظور ارائه خدمات در جهت ارتقای سلامت روان جامعه با هدف ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی ، تحکیم بنیان خانواده ، رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی ، ترویج آموزش های اخلاقی ، معنوی و علمی و ارتقای شاخص های سلامت روانی اجتماعی به منظور جلوگیری از اختلالات روانی و اجتماعی و ایجاد جامعه ای سلامت در سطح کشور و ایرانیان خارج از کشور

افوق چشم انداز

خانه روانشناسان ، مشاوران و حرف یاورانه ، تنها جایی برای اجتماع روانشناسان و مشاوران نیست بلکه ، جایی برای انسجام، اتحاد ،تعقل و تفکر برای  بهتر زیستن هست

این مجموعه ی بزرگ توسط جناب آقای دکتر محمد ابراهیم مداحی بنیان گذار سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور به عنوان بازویی اجرایی و چتری حمایتی در جهت استفاده و بهره گیری از ظرفیت و توان بیش 2.000.000 میلیون نفر فارغ التحصیلان این رشته ها بنا نهاده شده است .

رهبری خانه

آشنایی با ریاست خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه

دکتر محمد ابراهیم مداحی
ریاست خانه روانشناسان مشاوران و حرف یاورانه

بنیانگذار و عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی کشور

شفاف باشید، متفاوت باشید

مزایای عضویت در خانه

 1- پذیرش عضو و تشکیل کمیته ها واقدامات اجرایی آن

2- شرکت در فعالیت های اجرایی خانه

3- ارائه تولید محتوا

4- شرکت در دوره های آموزشی