درحال بارگذاری ...
درباره ی ما

درباره ی ما

درباره ی ما

خانه روان شناسان و مشاوران و حرف یاورانه در نظر دارد به کلیه گرایشها و مقاطع تحصیلی رشته های روان شناسی و مشاوره و دیگر حرفه های مرتبط از جمله روانپزشکی، مددکاری اجتماعی، روان پرستاری، فیزیوتراپی، گفتار درمانی و غیره خدمات آموزشی، پژوهشی، رفاهی، فرهنگی و اجتماعی ارائه دهد.

© 1398 - کلیه حقوق برای خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه محفوظ است. نسخه سامانه: 2.1.6