درحال بارگذاری ...
مشاهده خبر

برگزاری مراسم افتتاحیه انستیتو طرحواره درمانی ایران

مراسم افتتاحیه انستیتو طرحواره درمانی ایران با حضور پرشور روانشناسان و مشاوران برگزار گردید

برگزاری مراسم افتتاحیه انستیتو طرحواره درمانی ایران

مراسم افتتاحیه انستیتو طرحواره درمانی ایران با حضور پرشور روانشناسان و مشاوران برگزار گردید.

در این مراسم دکتر محمدابراهیم مداحی رئیس خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه و همچنین رئیس هیئت مدیره انستیتو طرحواره درمانی ایران به سخنرانی پرداختند.

همچنین دکتر وحیدنیا معاون امور روانشناختی و مشاور سازمان بهزیستی و پائول کاسیانیک عضو مرکزی انجمن بین المللی طرحواره درمانی و دکتر امیر عسکری مدیرعامل انستیتو طرحواره درمانی ایران نیز توضیحاتی را در خصوص افتتاح این انستیتو ارائه کردند.

به زودی با اخبار تکمیلی این مراسم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود


© 1398 - کلیه حقوق برای خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه محفوظ است. نسخه سامانه: 2.1.6