کتاب شناخت رفتار درمانگری یکپارچه شده با ذهن آگاهی اصول و روش اجرا نوشته برونو ای.کایون با ترجمه دکتر محمد خدایاری فرد, کوروش محمدی حاصل, مریم دیده دار, توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است. موضوع کتاب: روانشناسی, روانشناسی بالینی, شناخت رفتار درمانگری, اصول و روش اجرا, رفتار درمانگری یکپارچه شده با ذهن

شناخت رفتار درمانگری یکپارچه با ذهن آگاهی

  • کتاب شناخت رفتار درمانگری یکپارچه شده با ذهن آگاهی اصول و روش اجرا نوشته برونو ای.کایون با ترجمه دکتر محمد خدایاری فرد, کوروش محمدی حاصل, مریم دیده دار, توسط انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسیده است.
  • موضوع کتاب: روانشناسی, روانشناسی بالینی, شناخت رفتار درمانگری, اصول و روش اجرا, رفتار درمانگری یکپارچه شده با ذهن

نمونه کارهای مرتبط

از توانایی و مهارت تیم ما مطمئن شوید