کتاب روانشناسی تربیتی جان سانتراک

روانشناسی تربیتی جان سانتراک

مجموعه »روان‏شناسی سانتراک« گنجینه‏ای پربار و منحصر به فرد است که بهره‏گیری نویسنده از نوآوری در تهیه مطالب و شیوه ویژه تدوین آن، موجب افزایش جذابیت و بهره‏وری آن شده است. ویژگی‏های یاد شده، به علاوه شهرت و معروفیت نویسنده و ناشر نام‏آور خارجی آن »مک گروهیل« انگیزه کافی برای انتخاب و ترجمه آخرین ویراست آن را فراهم آورد که گام‏های نخستین ترجمه با همکاری صمیمانه مترجمان فرهیخته در سال 1382 برداشته شد.

نمونه کارهای مرتبط

از توانایی و مهارت تیم ما مطمئن شوید