درحال بارگذاری ...
کارگاه ها

توضیحات

این بخش امکان فیلتر کردن کارگاه های موجود سامانه را بر حسب تاریخ, شهرستان و یا هر دو مورد برای شما فراهم خواهد آورد.

 • مداخله در بحران

مداخله در بحران

ظرفیت باقیمانده ظرفیت به اتمام رسیده
پایان ثبت نام سه شنبه - 1398-10-10 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) رایگان
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • تیپ شناسی شخصیت

تیپ شناسی شخصیت

ظرفیت باقیمانده ظرفیت به اتمام رسیده
پایان ثبت نام سه شنبه - 1398-10-10 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) رایگان
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

ظرفیت باقیمانده ظرفیت به اتمام رسیده
پایان ثبت نام سه شنبه - 1398-10-10 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) رایگان
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

ظرفیت باقیمانده ظرفیت به اتمام رسیده
پایان ثبت نام سه شنبه - 1398-10-10 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) رایگان
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • آشنایی با کامپیوتر

آشنایی با کامپیوتر

ظرفیت باقیمانده ظرفیت به اتمام رسیده
پایان ثبت نام سه شنبه - 1398-10-10 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) رایگان
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • مداخله در بحران

مداخله در بحران

ظرفیت باقیمانده ظرفیت به اتمام رسیده
پایان ثبت نام سه شنبه - 1398-10-10 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) رایگان
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • تیپ شناسی شخصیت

تیپ شناسی شخصیت

ظرفیت باقیمانده ظرفیت به اتمام رسیده
پایان ثبت نام سه شنبه - 1398-10-10 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) رایگان
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

ظرفیت باقیمانده ظرفیت به اتمام رسیده
پایان ثبت نام سه شنبه - 1398-10-10 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) رایگان
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • اخلاق حرفه ای

اخلاق حرفه ای

ظرفیت باقیمانده ظرفیت به اتمام رسیده
پایان ثبت نام سه شنبه - 1398-10-10 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) رایگان
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • ارزیابی و تشخیص بر اساس رویکرد شناختی رفتاری

ارزیابی و تشخیص بر اساس رویکرد شناختی رفتاری

ظرفیت باقیمانده 23 نفر
پایان ثبت نام به پایان رسیده
مبلغ دوره (اصلی) 8,000,000 ريال
مدت زمان ثبت نام در این کارگاه به پایان رسیده است.
مشاهده جزئیات ...
 • اصول و مفاهیم زوج درمانی

اصول و مفاهیم زوج درمانی

ظرفیت باقیمانده 21 نفر
پایان ثبت نام چهارشنبه - 1398-11-09 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) 8,000,000 ريال
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت ISTDP

رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت ISTDP

ظرفیت باقیمانده 23 نفر
پایان ثبت نام دوشنبه - 1398-10-30 - 22:00
مبلغ دوره (اصلی) 8,000,000 ريال
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • افکار سمی

افکار سمی

ظرفیت باقیمانده 27 نفر
پایان ثبت نام چهارشنبه - 1398-11-16 - 12:30
مبلغ دوره (اصلی) 20,000 تومان ريال
مبلغ دوره (با تخفیف) 15,000تومان ريال
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری (CBT)

کارگاه آموزشی درمان شناختی رفتاری (CBT)

ظرفیت باقیمانده 13 نفر
پایان ثبت نام جمعه - 1399-03-30 - 00:00
مبلغ دوره (اصلی) 9,000,000 ریال ريال
مبلغ دوره (با تخفیف) 3,000,000 ريال ريال
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • کارگاه آموزشی مقاله نویسی

کارگاه آموزشی مقاله نویسی

ظرفیت باقیمانده 7 نفر
پایان ثبت نام یکشنبه - 1399-04-15 - 00:00
مبلغ دوره (اصلی) 20,000,000 ريال
مبلغ دوره (با تخفیف) 10,000,000 ريال
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
 • کارگاه آموزشی فرزند پروری

کارگاه آموزشی فرزند پروری

ظرفیت باقیمانده 6 نفر
پایان ثبت نام سه شنبه - 1399-04-17 - 00:00
مبلغ دوره (اصلی) 5,000,000 ريال
مبلغ دوره (با تخفیف) 2,500,000 ريال
روز
:
ساعت
:
دقیقه
:
ثانیه
مشاهده جزئیات ...
شرکت میکنم
© 1398 - کلیه حقوق برای خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه محفوظ است. نسخه سامانه: 2.1.6